Správa od preláta (11. apríla 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva prežívať veľkonočné obdobie s radosťou prameniacou z Kristovho Zmŕtvychvstania a zo spomienok na všetky dobré veci, ktoré nám Pán dáva.

Opus Dei - Správa od preláta (11. apríla 2021)

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Počas tohto veľkonočného obdobia oslavujeme veľkú príčinu našej radosti: Kristus vstal z mŕtvych! Okrem tejto skutočnosti má každý určite aj iné dôvody pre radosť: to, že sa cíti milovaný a chápaný blízkymi, účasť na rodinnej oslave, zadosťučinenie z dobrej vykonanej práce, príbuzní, ktorým sa darí aj napriek ťažkostiam, a tak ďalej. Všetky tieto skutočnosti – veľké či malé – toľkokrát zmiešané s ľudským utrpením, sú Božím darom a ukazujú nám, že blízkosť Zmŕtvychvstalého Krista v živote každého z nás sa prejavuje aj v dobre, ktoré konáme ako aj v tom, ktoré zažívame.

Spomeňme si s vďačnosťou na tieto momenty a to aj vtedy, keď našu dušu zahaľuje smútok. Panna Mária, ktorú uznávame ako príčinu našej radosti, nám pomôže, aby sme boli spokojní a, ako túžil svätý Josemaría, aby sme boli „rozsievačmi pokoja a radosti“.

S láskou Vás žehná

Váš Otec


Rím, 11. apríla 2021