Number of articles: 22

Správa od preláta (24. mája 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzýva, aby sme radosti a utrpenia sveta vnímali ako svoje vlastné a aby sme sa v tomto májovom mesiaci osobitne obracali na Pannu Máriu.

List Preláta

Správa od preláta (18. októbra 2021)

Pri príležitosti sviatku svätého Lukáša nás prelát Opus Dei pozýva kontemplovať Pána v Evanjeliu a nechať sa ním pretransformovať.

List Preláta

Správa od preláta (20. septembra 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva oživiť našu jednotu s Pánom cez kríž.

List Preláta

Správa od preláta (7. augusta 2021)

Prelát Opus Dei nás prosí o modlitby pri príležitosti 50. výročia jeho kňazskej vysviacky.

List Preláta

Správa od preláta (17. júla 2021)

Pri príležitosti sviatku svätej Márie Magdalény nám prelát Opus Dei navrhuje prijať s obnoveným nadšením Ježišove pozvanie k obráteniu sa.

List Preláta

Správa od preláta (10. júna 2021)

Prelát Opus Dei nás povzbudzuje zúčastniť sa príprav stého výročia Diela, ktoré sa bude sláviť od 2. októbra 2028 do 14. februára 2030.

List Preláta

Správa od preláta (1. mája 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva zintenzívniť náš vzťah s Pannou Máriou vykonaním májovej púte.

List Preláta

Správa od preláta (11. apríla 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva prežívať veľkonočné obdobie s radosťou prameniacou z Kristovho Zmŕtvychvstania a zo spomienok na všetky dobré veci, ktoré nám Pán dáva.

List Preláta

Správa od preláta (19. marca 2021)

Pri príležitosti začiatku Roka rodiny a slávnosti svätého Jozefa nás Mons. Fernando Ocáriz pozýva, aby sme sa špeciálnym spôsobom starali o náš domov a zároveň vyšli v ústrety iným rodinám a ľuďom v núdzi.

List Preláta

​Správa od preláta (20. februára 2021)

Na začiatku pôstneho obdobia nás Mons. Ocáriz pozýva hľadať stotožnenie s Kristom po ceste chudoby, ktorú so sebou prináša pôst.

List Preláta