Number of articles: 23

40 rokov od vydania apoštolskej konštitúcie Ut sit

Svätý Ján Pavol II 28. novembra 1982 ustanovil Opus Dei za osobnú prelatúru apoštolskou konštitúciou "Ut sit", ktorú 19. marca 1983 dostal blahoslavený Álvaro del Portillo (vtedy prvý prelát Opus Dei).

O Opus Dei

Správa od preláta (15. novembra 2023)

Prelát Opus Dei oznamuje, že v roku 2024 sa budú v regiónoch konať pracovné týždne v rámci prípravy na Riadny Generálny Kongres v roku 2025.

Od preláta

Rozhovor s prelátom: „Boh očakáva od laikov trvalý dialóg lásky“

Uverejňujeme rozhovor, ktorý časopis Ecclesia urobil s Mons. Fernandom Ocárizom počas jeho nedávneho pobytu v Portugalsku.

Správy

Posolstvo preláta Opus Dei k Motu proprio o osobných prelatúrach (10. augusta 2023)

Prelát Opus Dei píše tieto slová o Motu proprio pápeža Františka o osobných prelatúrach z 8. augusta.

List Preláta

Mons. Ocáriz: „Ďakujme Bohu za Benedikta XVI., pokorného robotníka na Pánovej vinici.“

Prelát Opus Dei spolupracoval s kardinálom Ratzingerom od roku 1986, keď bol vymenovaný za konzultora Kongregácie pre náuku viery. V tomto článku Mons. Fernando Ocáriz pripomína osobnosť zosnulého emeritného pápeža.

Od preláta

Vianočný pozdrav od preláta (2021)

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, posiela všetkým požehnanie a praje Veselé Vianoce. Video má nastaviteľné slovenské titulky.

Od preláta

Správa od preláta (17. júla 2021)

Pri príležitosti sviatku svätej Márie Magdalény nám prelát Opus Dei navrhuje prijať s obnoveným nadšením Ježišove pozvanie k obráteniu sa.

List Preláta

Správa od preláta (19. marca 2021)

Pri príležitosti začiatku Roka rodiny a slávnosti svätého Jozefa nás Mons. Fernando Ocáriz pozýva, aby sme sa špeciálnym spôsobom starali o náš domov a zároveň vyšli v ústrety iným rodinám a ľuďom v núdzi.

List Preláta

Vianočné prianie od preláta (2020)

Správa Mons. Fernanda Ocáriza pri príležitosti slávnosti Božieho narodenia.

List Preláta

Aby naša práca bola staraním sa o svet a blížnych

Tohoročný sviatok práce nás podnecuje k tomu, aby sme sa zamýšľali nad rôznymi skutočnosťami a aspektami, ktoré koronavírusová kríza vyniesla na povrch: že na svete žije mnoho dobrých ľudí, že pokrok musí ísť ruka v ruke s takým podmanením si prírody, ktoré zároveň vyjadruje i úctu, že sme závislí jedni od druhých, že sme zraniteľní a že spoločnosť, aby bola ľudská, musí byť solidárna.

Od preláta