Správa od preláta (1. mája 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva zintenzívniť náš vzťah s Pannou Máriou vykonaním májovej púte.

Opus Dei - Správa od preláta (1. mája 2021)

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Začína máj, počas ktorého je na mnohých miestach zvykom zintenzívniť synovský vzťah s Pannou Máriou. Snažme sa o to i my osobne a to púťou do nejakého mariánskeho sanktuária alebo k nejakej soche Panny Márie v jednoduchom a priateľskom tóne, ktorý nám navrhol a naučil nás svätý Josemária.

Nezabudnime sa pri týchto púťach modliť za ľudí, ktorí zomreli počas pandémie ako aj za tých, ktorí obzvlášť trpia jej dôsledkami.

S predstavivosťou podnecovanou láskou môžeme vďaka možnostiam, ktoré nám ponúkajú technológie, vymyslieť spôsoby ako sprístupniť tieto púte aj chorým či starším ľuďom. Takto, držiac sa Panny Márie za ruku, budeme zasievať útechu a radosť v našom okolí a zblízka sprevádzať našu rodinu, priateľov a známych.

Neistá situácia, ktorá aj naďalej pretrváva v mnohých krajinách, môže viesť k únave či dokonca zúfalstvu. Uchýľme sa spoločne k našej Matke, ona nás naplní nádejou.

Taktiež vás prosím, aby ste sa aj naďalej modlili za projekt, o ktorom som vám písal v januári. Teraz konkrétne za nový región Prelatúry, ktorý bol zriadený iba nedávno a skladá sa z dvoch predchádzajúcich regiónov Strednej a Východnej Afriky.

S láskou vás žehná

Váš Otec


Rím, 1. mája 2021