Number of articles: 80

Správa od preláta (13. septembra 2023)

Prelát Opus Dei pozýva k zamysleniu sa nad niektorými blížiacimi sa sviatkami a zároveň uvádza, že v spolupráci s Dikastériom pre klérus sa začala práca na príprave návrhu na úpravu Stanov pre Svätého Otca.

List Preláta

Posolstvo preláta Opus Dei k Motu proprio o osobných prelatúrach

Prelát Opus Dei píše tieto slová o Motu proprio pápeža Františka o osobných prelatúrach z 8. augusta.

List Preláta

Správa od preláta (7. augusta 2023)

Prelát Opus Dei ďakuje za modlitby za plody svojej pastoračnej cesty na Filipíny a do Indonézie a vyzýva nás, aby sme sa naďalej modlili za jeho blížiaci sa pobyt v Austrálii a na Novom Zélande a za Svetové dni mládeže.

List Preláta

Správa od preláta (3. júla 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás prosí o modlitby za jeho nadchádzajúce apoštolské cesty.

List Preláta

Správa od preláta (25. mája 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás pozýva odovzdať do rúk Panny Márie úmysly nás samých ako aj celého sveta.

List Preláta

Správa od preláta (17. apríla 2023)

Prelát Opus Dei je vďačný za modlitby a prácu všetkých, ktorí prispeli k práve skončenému Mimoriadnemu generálnemu kongresu. Ten bol zvolaný s cieľom prispôsobiť stanovy prelatúry motu proprio Ad charisma tuendum.

List Preláta

Správa od preláta (30. marca 2023)

Prelát Opus Dei ďakuje za modlitby za prípravy nadchádzajúceho Mimoriadneho generálneho kongresu a informuje o niektorých aspektoch jeho organizácie.

List Preláta

Správa od preláta (6. marca 2023)

Prelát Opus Dei nás pozýva, aby sme sa aj naďalej modlili za projekt koordinácie apoštolských prác a za prípravu Mimoriadneho generálneho kongresu.

List Preláta

List preláta (16. februára 2023) | Bratstvo

Mons. Fernando Ocáriz nás povzbudzuje k zamysleniu sa nad niektorými postojmi a prejavmi, cez ktoré sa vyjadruje bratstvo.

List Preláta

Správa od preláta (7. januára 2023)

Prelát Opus Dei blahoželá k novému roku a oznamuje, že mimoriadny Generálny kongres sa bude konať od 12. do 16. apríla.

List Preláta