Number of articles: 67

Správa od preláta (10. septembra 2022)

Prelát Opus Dei nás pozýva dať do stredu nášho života svätostánok.

List Preláta

Správa od preláta (12. augusta 2022)

Pri príležitosti obnovenia zasvätenia Diela Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás prelát Opus Dei pozýva, aby sme si udržiavali túžbu po svätosti a apoštoláte.

List Preláta

Správa od preláta (20. júla 2022)

Prelát Opus Dei pripomína jednu z radostí, ktorú zažil počas nedávnej cesty po rôznych európskych mestách.

List Preláta

Správa od preláta (14. júna 2022)

Pri príležitosti zakončenia Roka rodiny sa prelát Opus Dei zamýšľa nad dôležitosťou rodiny v Cirkvi a v spoločnosti.

List Preláta

Správa od preláta (24. mája 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzýva, aby sme radosti a utrpenia sveta vnímali ako svoje vlastné a aby sme sa v tomto májovom mesiaci osobitne obracali na Pannu Máriu.

List Preláta

List od preláta (19. marca 2022) | Vernosť

Prelát Opus Dei v pastierskom liste uvažuje o niektorých aspektoch vernosti Ježišovi Kristovi a o povolaní do Diela podľa učenia svätého Josemáriu.

List Preláta

Správa od preláta (23. marca 2022)

Prelát Opus Dei oznamuje, že 25. marca zverejní list o vernosti a pozýva nás, aby sme sa pripojili k zasväteniu Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márii, ktoré uskutoční Svätý Otec v rovnaký deň.

List Preláta

Správa preláta Opus Dei v súvislosti s Apoštolskou konštitúciou „Predicate Evangelium“

Fernando Ocáriz sa v tomto posolstve venuje novej apoštolskej konštitúcii Predicate Evangelium“, ktorá so sebou prináša reorganizáciu Rímskej kúrie.

List Preláta

Správa preláta: Zjednotení v modlitbe a pôste za mier

Prelát Opus Dei nás pozýva, aby sme sa modlitbou a pôstom za mier pripojili k výzve pápeža Františka.

List Preláta

Správa od preláta (14. februára 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzýva k tomu, aby sme sa naďalej modlili za projekt teritoriálnej reorganizácie regiónov a za nový apoštolský impulz, a tiež ďakovali za výročie, ktoré si vo februári pripomíname.

List Preláta