204 Článoks

Správa od preláta (1. mája 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva zintenzívniť náš vzťah s Pannou Máriou vykonaním májovej púte.

List Preláta

Správa od preláta (11. apríla 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva prežívať veľkonočné obdobie s radosťou prameniacou z Kristovho Zmŕtvychvstania a zo spomienok na všetky dobré veci, ktoré nám Pán dáva.

List Preláta

​Správa od preláta (20. februára 2021)

Na začiatku pôstneho obdobia nás Mons. Ocáriz pozýva hľadať stotožnenie s Kristom po ceste chudoby, ktorú so sebou prináša pôst.

List Preláta

Správa od preláta (30. januára 2021)

V tejto správa nás Mons. Ocáriz pozýva prispieť cez naše modlitby k realizácii projektu, ktorým sa má zlepšiť impulz a koordinácia apoštolských prác Prelatúry.

List Preláta

Správa od preláta (11. marca 2020)

Ako prípravu na slávnosť svätého Jozefa nám Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme sa utiekali k svätému Jozefovi, vernému Božiemu služobníkovi, ktorý bol vždy s Ježišom.

List Preláta

List preláta (1. novembra 2019)

Pastiersky list Mons. Fernanda Ocáriza o priateľstve. „Ak chceme s niekým nadviazať skutočné priateľstvo, musíme v sebe rozvinúť schopnosť hľadieť na neho s láskou, pozerať na neho očami Krista.“

List Preláta

Správa od preláta (5. január 2020)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme si na začiatku roka obnovili vieru v Božiu lásku k nám.

List Preláta

Prelát Opus Dei na návšteve v Afrike

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, navštívi v dňoch 14. až 22. decembra dve východoafrické krajiny – Keňu a Ugandu. Naposledy navštívil tieto krajiny v roku 2006 jeho predchodca Mons. Javier Echevarría, ktorý zomrel pred tromi rokmi.

Del prelado del Opus Dei

Správa od preláta (1. októbra 2019)

Don Fernando nás vo svojom liste povzbudzuje nestratiť optimizmus a zápal pre to najväčšie dobrodružstvo, ktoré nás čaká na Zemi.

List Preláta

Prejavom slobody je aj schopnosť prijať záväzky

Prelát Opus Dei don Fernando bol na prelome augusta a septembra v španielskom pútnickom mieste Torreciudad, kde sa modlil k Panne Márii a mal stretnutia s ľuďmi z viacerých krajín. Viac ako tisíc študentov mu porozprávalo o svojich skúsenostiach a nádejach.

Del prelado del Opus Dei