Prelāta vēstule par Gvadalupes Ortisas de Landasuri beatifikāciju

Monsinjors Fernando Okariss uzrakstīja šo vēstuli sakarā ar šīs Opus Dei sievietes drīzo beatifikāciju: “Dzīve, kas veltīta kalpošanai Dievam un citiem cilvēkiem, arī vistrūcīgākajiem, var būt piepildīta ar prieku un jēgpilna”, viņš uzsvēra.

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstule par Gvadalupes Ortisas de Landasuri beatifikāciju

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Man ir prieks paziņot, ka šodien es saņēmu apstiprinājumu, ka Svētais tēvs Francisks ir izlēmis, ka Gvadalupes Ortisas de Landasuri (Guadalupe Ortiz de Landázuri) beatifkācijas ceremonija notiks sestdien, 2019. gada 18. maijā, Madridē.

Šo svinību detaļas tiks precizētas vēlāk, bet jau tagad šī vēsts mūs piepilda ar pateicību Dievam un Svētajam tēvam. Es aicinu Jūs vienoties ar mani lūgšanā Gvadalupei par Pāvesta nodomiem, it īpaši par sinodes tēvu darbu, kuri šajās dienās pulcējušies Romā, lai spriestu par jauniešiem aktuālām tēmām, ticību un aicinājuma izzināšanu.

Tieši šis ekleziālais notikums izceļ to, ka dzīve, kas veltīta kalpošanai Dievam un citiem cilvēkiem, arī vistrūcīgākajiem, var būt piepildīta ar prieku un jēgpilna, kā mēs to redzam no Gvadalupes dzīves. Viņa zināja, kā atrast Dievu viņas ikdienas zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā, veicot dažādus kristīgās formācijas un apustuliskā darba vadīšanas uzdevumus, ko viņai uzticēja Sv. Hosemarija, un arī slimībā, ko viņa panesa ar lielu iekšējo spēku dziļi kristīgā garā.

Tie, kas viņu pazina, izceļ viņas prieku un labo humora izjūtu, kas sakņojās apziņā, ka viņa ir Dieva meita, vienlaikus uzsverot viņas apņēmību un iniciatīvu, kas veidoja viņas sirdi visiem atvērtu, universālu. Viņas piemērs liecina par to, ka “Kungs grib visu no mums, bet pretī Viņš mums iedod patiesu dzīvi, laimi, kurai mēs tikām radīti. Viņš grib, lai mēs būtu svēti, un Viņš cer, ka mēs neapmierināsimies ar viduvēju, izšķiestu un tukšu dzīvi” (Gaudete et Exsultate, 1).

Es uzskatu, ka tā ir providenciāla sakritība, ka beatifikācija notiks Gvadalupes Pirmās Svētās Komūnijas gadadienā. Tas mums atgādina, ka “ierādīt Jēzum centrālo vietu mūsu dzīvē nozīmē nebaidīties no dziļas kontemplatīvās lūgšanas, kas iespējama arī dzīvojot sabiedrības virpulī, un palīdzēt iet šo kontemplācijas ceļu arī citiem” (2017. gada 14. februāra pastorālā vēstule, 8).

Gvadalupe būs pirmā persona no Opus Dei lajiem, kas tiks godināta uz altāriem. Tas ir kā apstiprinājums tam ceļam, ko mūsu Kungs parādīja svētajam Hosemarijam 1928. gada 2. oktobrī un kura 90 gadu jubileju tikko atzīmējām.

Ar visu manu mīlestību Jūs svētot,

Jūsu Tēvs