Prelāta vēstule (2018. gada 14. februāris)

“Pateiksimies Viņam, jo ​​tas viss nāk no Viņa.” Prelāts atsauc atmiņā savu braucienu uz Brazīliju un uzupurēšanās stāstus, kas slēpjas aiz šā datuma divām gadadienām, kurā šogad sākas arī Gavēņa laiks.

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstule (2018. gada 14. februāris)

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Es rakstu Jums īsi ar joprojām dzīvām atmiņām par Brazīlijā pavadītajām dienām, kurās es vēlreiz varēju izjust Baznīcas un Darba dzīvotspēju. Tikšanās reizēs ar neskaitāmi daudziem cilvēkiem, ģimenēm un tik daudziem jauniešiem bija acīmredzams prieks un vēlme strādāt Dievam. Pateiksimies Viņam, jo tas viss nāk no Viņa.

Šī pateicības izjūta rodas īpaši šodien, 1943. gada 14. februāra 75. gadadienā, kad svētais Hosemarija saņēma jaunu gaismu, kas saistās ar Darba dibināšanu, un kas nozīmēja Svētā Krusta priesteru apvienības sākumu. Šajā jubilejā es vēlos izteikt Jums, saviem dēliem priesteriem, kuri ir inkardinēti Prelatūrā vai dažādās diecēzēs, visu Opus Dei locekļu pateicību par Jūsu dāsno ziedošanos kalpošanai dvēselēm. Sapņojiet no jauna būt par “priesteriem simtprocentīgi”, kā teica mūsu Tēvs.

Šajā datumā atceramies arī brīdi, kad 1930. gadā mūsu Kungs lika svētajam Hosemarijam redzēt, ka Viņš vēlas arī sievietes savā Darbā. Manas meitas, atskatoties atpakaļ, redzot apustuliskā darba ainu, kuru līdz šim esat attīstījušas un kas turpina pieaugt, un redzot arī Jūsu enerģijas un uzsākto iniciatīvu augļus visā Darbā, spontāni nāk prātā doma: cik labi Dievs visu dara, rēķinoties ar mūsu niecīgumu.

Nobeigumā gribu atgādināt, ka šodien sākas Gavēņa laiks. Šī gada Gavēņa laika vēstījumā Pāvests enerģiski brīdina mūs no viltus praviešiem: tik daudziem īslaicīgās laimes apsolījumiem, kas atstāj dvēseli tukšu un padara mūs nespējīgus uztvert un nodot tālāk Dieva prieku. Svētais Tēvs mudina mūs: “Mums jāmācās nepalikt pašreizējā, virspusējā līmenī, bet jāatpazīst tas, kas mūsu sirdīs atstāj labas un paliekošas pēdas, jo tas nāk no Dieva un patiesi ir mūsu labumam.” Tātad, uzsākot Gavēņa laiku, padomāsim: Tā vai cita darbība vai vide, vai tā mani ved pie Dieva, vai otrādi - attālina mani no Viņa? Un jautāsim sev arī: Kā es varu to visu vest pie Dieva? Uzsāksim kopā šo atgriešanās ceļu, kas ved uz Lieldienām.

Kā parasti šajos datumos, pēc dažām dienām es uzsākšu savas lielās rekolekcijas, vienā laikā ar Svēto Tēvu. Neaizmirstiet lūgties par Pāvestu un arī mani pavadīt ar Jūsu lūgšanām.

Ar visu manu mīlestību Jūs svētot,

Jūsu Tēvs,


Romā, 2018. gada 14. februārī