Prelāta vēstījums (2019. gada 9. septembrī)

Monsinjors Okariss mudina mūs palūkoties uz Mariju, lai, tāpat kā viņa, pārvērstu ciešanas par stāvokli, kurā varēsim rast skaidrību, mieru un prieku.

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstījums (2019. gada 9. septembrī)

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

14. septembrī Baznīcas liturģija aicina mūs apcerēt Svētā Krusta pagodināšanu un, nākamajā dienā, Vissvētāko Jaunavu Mariju, Sāpju Dieva Māti.

Sarunās un tērzēšanās ar daudz dažādiem cilvēkiem – tā droši vien ir arī Jūsu pieredze – dažreiz netrūkst spontānu komentāru par grūtībām, ciešanām, iekšējās tumsības situācijām. Šajos gadījumos es mēdzu atcerēties dažus svētā Hosemarijas vārdus par Jēzus Māti: Dievs ir gribējis viņu paaugstināt ar žēlastības pilnību, bet tomēr “savas zemes dzīves laikā Marija ir pieredzējusi sāpes, darba nogurumu, ticības mijkrēsli” ( Kad garām iet Kristus , 172).

Kaut arī mēs pilnībā nespējam saprast šo realitāti, ja skatīsimies uz Mariju, it īpaši Krusta pakājē, mēs labāk varēsim izprast ciešanu pārdzīvojumus un pakāpeniski atklāsim šo svētā Pāvila vārdu nozīmi: “Savā miesa papildinu to, kas iztrūkst Kristus ciešanās, par Viņa miesu, kas ir Baznīca” ( Kol 1, 24). Tādā veidā ciešanas var kļūt par stāvokli, kurā varēsim rast skaidrību, mieru un pat prieku: “Lux in Cruce, requies in Cruce, gaudium in Cruce”.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2019. gada 9. septembrī