Prelāta vēstījums (2019. gada 1. oktobrī)

Tuvojoties 2. oktobrim, Prelāts mūs aicina veicināt optimismu un dedzību dievišķajā piedzīvojumā – iepazīstināt visus vīriešus un sievietes ar Kristu.

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstījums (2019. gada 1. oktobrī)

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Septembra mēnesī Romā mēs veltījām dažas dienas pārdomām par kristīgās izglītošanās nepieciešamību un izaicinājumiem mūsdienās. Cita starpā mēs apcerējām mūsu Tēva pārliecību, ka Opus Dei sniegtajai formācijai jābūt vērstai uz “optimisma un dedzības pilnu kristiešu izglītošanu, kuri ir spējīgi īstenot savu dievišķo piedzīvojumu pasaules vidū” (1939. gada 2. oktobra vēstule).

Dzīvosim un palīdzēsim citiem dzīvot ar cerības pilnu optimismu, zinot, ka mēs paļaujamies ne tikai vai galvenokārt uz mūsu pašu nabadzīgajiem spēkiem, bet gan uz Dieva žēlastību (sal. Mt 28, 20). Rīkosimies ar dedzību, nepadodoties inercei un ieklausoties vienmēr Svētā Gara balsī (sal. 2 Kor 3, 6). Tādējādi mēs katru dienu ar svētu uzdrīkstēšanos varēsim iesaistīties piedzīvojumā – Kristus draudzību nodot tālāk visiem vīriešiem un sievietēm ikdienišķās dzīves apstākļos (sal. Mk 16, 15).

Tuvojoties 2. oktobrim, šie apsvērumi var mums palīdzēt neatlaidīgi stiprināt sevī un daudzos citos cilvēkos optimismu un dedzību šī piedzīvojuma priekšā: pacelt Kristu visu cilvēcisko šīszemes aktivitāšu virsotnē.

Visbeidzot es vēlos lūgt jūsu lūgšanas par pāvesta Franciska izsludinātā ārkārtējā misionārā mēneša augļiem un par Bīskapu sinodi, kas pēc dažām dienām sāksies Romā.


Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Romā, 2019. gada 1. oktobrī