Prelāta vēstījums (2020. gada 29. aprīlis)

Maija mēnesim tuvojoties, monsinjors Fernando Okariss mūs aicina pievienoties Pāvesta nodomiem, ticībā steidzoties Jaunavas Marijas patvērumā.

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstījums (2020. gada 29. aprīlis)

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Drīz sāksies mēnesis, ko mēs tradicionāli veltām Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Viņas mātišķajā vidutājībā mēs atrodam drošību un spēku, lai turpinātu sniegt viņas Dēla mierinājumu tiem, kuriem tas nepieciešams. Kādu paļāvību mēs sajūtam, kad, kā to darīja svētais Hosemarija, piesaucam mūsu Māti ar šo lūgšanu: refugium nostrum et virtus! Arī apstākļos, kādos mēs šobrīd dzīvojam visā pasaulē, viņa ir mūsu spēks un mūsu patvērums.

Daudzās valstīs maija sākumā mēs joprojām atradīsimies savās mājās ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Iespējams, tas atvieglos mums kopā ar ģimeni izdzīvot mariāniskās dievbijības izpausmes formas, piemēram, rožukroni vai pat maija svētceļojumu. Lai gan mēs fiziski varbūt nevaram apmeklēt bazilikas, svētnīcas utt., tomēr šādos apstākļos ir iespējams ielūkoties tajās, izmantojot digitālos līdzekļus, kurus tehnoloģija mums padara pieejamus, turklāt mēs varam uzaicināt ģimeni, draugus un paziņas mums pievienoties.

Kad šādi apciemosiet mūsu Māti, es īpaši aicinu jūs atcerēties nodomus, kurus pāvests Francisks izteicis savā 25. aprīļa vēstulē, kurā viņš aicina mūs no jauna atklāt iespēju lūgties rožukroni mājās, kā arī turpināt lūgties par pandēmijas izbeigšanos un lūgt Jaunavas Marijas patvērumu tiem, kuri cieš visvairāk.

Ar manu vissirsnīgāko svētību

Jūsu Tēvs

Romā, 2020. gada 29. aprīlī