Prelāta vēstījums (2019. gada 8. maijā)

Monsinjors Okariss mudina mūs dzīvot šo Marijas mēnesi nepārtrauktā pateicībā Dievam "par visu, jo viss ir labs", kā mācīja Sv. Hosemarija.

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstījums (2019. gada 8. maijā)

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Mēs labi atceramies, kā svētais Hosemarija mūs mudināja izkopt nepārtrauktu pateicības attieksmi pret Dievu "par visu, jo viss ir labs" ( Ceļš, 268. pants). Tas ir ļoti vienkāršs un vērtīgs lūgšanas veids.

Pateiksimies Kungam par visām labajām lietām, ko Viņš mums ļauj pieredzēt, un par tik daudzām dāvanām, kuras mēs bieži vien pat nepamanām. Arī problēmu, sāpju vai mūsu vājuma pieredzes vidū Dievs mums dod iespēju skatīties pāri konkrētā brīža grūtībām, lai uzticētos Viņa mīlestībai: "Ja jūs pateiksieties Dievam par visu, Jūs ātri virzīsieties uz priekšu savā garīgajā dzīvē ”, reiz teica svētais Hosemarija (1971. gada 28. jūlijā).

Pirms dažām dienām mēs bijām īpaši pateicīgi Kungam par 34 jaunu Prelatūras priesteru ordināciju. Lai šī pateicība palīdz mums lūgties par visiem Baznīcas priesteriem, lai, kā Pāvests lūdza, "viņi nebaidītos ziedot savu dzīvi par saviem ļaudīm" (2018. gada 15. novembrī).

Strauji tuvojas Gvadalupes Ortisas de Landasuri beatifikācija. Turpināsim pateikties Dievam un lūgsim, lai Viņš palīdzētu mums dziļāk izprast un dzīvot parasto ikdienas dzīvi kā svētuma ceļu, mīlot Dievu un tuvāko ar kalpošanas darbiem.

Kā vienmēr, un it īpaši šajā maija mēnesī, steigsimies mūsu lūgšanās pie Svētās Marijas mātišķās vidutājības.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2019. gada 8. maijā