Prelāta vēstījums (2020. gada 11. martā)

Gatavojoties Svētā Jāzepa lielajiem svētkiem, monsinjors Okariss ierosina uzturēt pastāvīgas attiecības ar viņu kā uzticīgu Dieva kalpu.

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstījums (2020. gada 11. martā)

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Strauji tuvojoties Svētā Jāzepa svētkiem, es iesaku jums ar lielāku intensitāti personīgi sekot svētā Patriarha piemēram, kurš bija “Dievam uzticīgs kalps, pastāvīgās attiecībās ar Jēzu” ( Kad garām iet Kristus , nr. 56).

Kopš tā brīža, kad Dievs vēlējās būt Jāzepam tuvāk klāt viņa dzīvē, mēs redzam svētā Jāzepa gatavību būt par Dieva uzticīgo kalpu: Iemiesošanās noslēpumā, bēgšanā uz Ēģipti, atgriežoties Nācaretē un tad, kad Jēzus pazuda un tika atrasts templī – visos šajos gadījumos svētais Jāzeps cenšas uzreiz pieņemt to, ko Dievs no viņa prasa, pat ja tas nebija tas, ko viņš sākotnēji bija iecerējis, un kaut arī tas varēja viest neskaidrību par viņa nākotni.

Svētais Hosemarija mums palīdzēja apcerēt arī, ka “dažādos savas dzīves brīžos patriarhs neatsakās domāt, viņš arī nenoveļ savu atbildību uz citiem” ( turpat, nr. 42). Mēģināsim vienmēr paklausīt Dievam ar tūlītēju, saprātīgu un atbildīgu uzticību, pat ja mēs kādreiz pilnībā neizpratīsim Viņa plānus. Iespējams, ka mēs tos nesapratīsim, bet vienmēr varēsim tos mīlēt ar pārliecību, ka Dievs vēlas mūsu labumu; un šī pārliecība liks mums rīkoties ar gara brīvību.

Svētais Jāzeps visu savu dzīvi rūpējās par Jēzu ar tēvišķu mīlestību un mācīja Viņam kā cilvēkam daudzas lietas, it īpaši darbu. Tajā pašā laikā, cik daudz svētais Jāzeps mācījās, vienkārši skatoties uz Bērnu, kurš bija Dievs! Mums ir jāmācās viss no Jēzus. Viņš mums saka: “Mācieties no manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi” (Mt 11, 28). Lai svētais Jāzeps mums palīdz kontemplēt Jēzu Evaņģēlijā un Tabernākulā - lai ar Svētās Marijas mātišķo aizbildniecību mēs būtu lēnprātīgāki un pazemīgāki, mīlestības pilni. Tādējādi ar Svētā Gara žēlastību mūsu sirdis piepildīsies ar lielāku mīlestību pret Dievu un līdzcilvēkiem.

Pēdējos mēnešos daudzus cilvēkus ir skārusi epidēmija, kas izplatījusies dažādās pasaules daļās. Kā nesen lūdzis Pāvests, es jūs aicinu “nodzīvot šo grūto brīdi ar ticības spēku, cerības pārliecību un mīlestības degsmi” (pāvests Francisks, 2020. g. 8. martā). Vērsīsimies pēc aizbildniecības pie svētā Jāzepa un lūgsim viņu ņemt savā tēvišķajā aizsardzībā visu pasauli.

Ar manu vissirsnīgāko svētību

Romā, 2020. gada 11. martā