Prelāta vēstījums (2019. gada 7. martā)

Baznīca, saka Prelāts savā vēstījumā, ir Dieva Tauta un Kristus Miesa. Tādēļ mums kā kristiešiem ir pienākums 'sentire cum Ecclesia'.

Pastorālās vēstules
Opus Dei - Prelāta vēstījums (2019. gada 7. martā)

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Svētais Hosemarija ar saviem vārdiem un piemēru mudināja mūs sentire cum Ecclesia – dzīvot pilnīgā saskaņā ar Baznīcu. Šī vienošanās liek mums priecāties ar Baznīcu tās priekos un ciest ar viņu tās ciešanās.

Grūtajos gados, kad svētajam Pāvilam VI nācās teikt, ka “sātana dūmi” ielīduši iekšā caur Baznīcas plaisām, mūsu Tēvs uzstāja, ka tie bija “lūgšanas laiki” un “gandarīšanas laiki”. Es vēlētos, lai tāds pats aicinājums arī tagad atskanētu mūsu dvēselēs pašreizējā situācijā, kura, kaut gan atšķirīga, nav mazāk grūta kā iepriekšminētā. Šobrīd vērojams apjukums Baznīcas mācības izpratnē, kā arī praktiskas dabas kļūdas, bet īpaši sāpīgs ir vienotības trūkums. Arī tādēļ centīsimies būt labi Baznīcas bērni, palīdzot ar mūsu lūgšanām Pāvestam viņa misijā kā redzamajam ticības un komūnijas vienotības principam.

Manas meitas un mani dēli, apcerot šī brīža grūtības, kas bez šaubām ir nopietnas, nevaram pieļaut pesimistisku vai bezcerības pilnu attieksmi. Vispirms jau tādēļ, ka Baznīca, pat ja tā sastāv no vājām sievietēm un vīriešiem, ir Dieva Tauta, Kristus Miesa un vispārējais pestīšanas Sakraments. Turklāt, kā mums teica dons Havjērs un kā apliecina mūsu pašu pieredze, “tik daudz labu cilvēku ir pasaulē!”.

Lūgšanā par Baznīcu steigsimies bieži pie svētā erceņģeļa Miķeļa, kā aicināja pāvests Francisks pirms dažiem mēnešiem, kā arī pie svētā Jāzepa, vispārējās Baznīcas aizbildņa, it īpaši drīzajā 19. martā, un vienmēr – pie Svētās Jaunavas Marijas, Mater Ecclesiae , Baznīcas Mātes.

Ar manu vissirsnīgāko svētību šajā Lielā Gavēņa laika sākumā,

Jūsu Tēvs

Romā, 2019. gada 7. martā