Vai meklē darbu?

Vai meklē darbu? Piedāvājam šo „Darba novennu” ar svētā Hosemarijas tekstiem un lūgšanām viņa aizbildniecībai.

Šo novennu var praktizēt kā jaunā darba meklēšanas nolūkam, tā arī lai pilnveidotos jau esošajā darbā.


Pašas novennas teksts ir lejupielādējams šeit: