Vaga - jaunā Hosemarijas Eskrivas de Balagera grāmata

No jūnija ir iespējams iegādāties bestselleru "Vaga".

Svētā Hosemarijas atziņas un domugraudi, sakārtoti tieši tūkstoš punktos un sagrupēti atbilstoši dažādām tēmām (prieks, uzdrīkstēšanās, cīņas, svētums, vaļsirdība un daudzas citas), uzrunās ne tikai „Opus Dei” garīguma sekotājus un draugus.


Svētais Hosemarija savos izteikumos ir pamācošs un prasīgs, bet arī iedvesmojošs – ir vērts izvēlēties svētuma ceļu, ar sirdi un dvēseli sekojot Kristum. „Esi pārdrošs savā lūgšanā, un Kungs no pesimista tevi darīs par optimistu, no kautrīga cilvēka par drosminieku, no tāda, kas ir mazdūšīgs garā, par ticības cilvēku, par apustuli!” (118. punkts)


Savos izteikumos svētais Hosemarija mēdz pasmaidīt par mūsu inertumu, piemēram, jautājot: „Tu apgalvo, ka izjūti dziļu cieņu pret patiesību… Vai tāpēc tu vienmēr no tās turies tik „cienījamā” attālumā?” (570) Tomēr aizvien viņa secinājumi ir pilni svētas nopietnības, sniedzot viegli izpildāmus padomus, piemēram: „Esi vēl biežāk kopā ar Viņu, lai spētu nokļūt pie visiem!” (673) „Es lūdzu mūsu Kungu, kaut šīs lappuses būtu tik ļoti noderīgas, ka tās mums palīdzētu kļūt labākiem un mūs mudinātu šajā dzīvē atstāt aiz sevis auglīgu savu darbu vagu,” raksta autors grāmatas ievadvārdos.