Studentu viesnīca Āgenskalns: labākā vieta studentiem

Studentu viesnīca “Āgenskalns” ir mītne studentiem un jauniešu centrs zēniem no 10 līdz 16 gadu vecumam. Tā atrodas Rīgā, netālu no pilsētas centra un Latvijas vadošajām augstskolām. Garīgi izglītojošās aktivitātes, kas tiek rīkotas Studentu viesnīcā, ir uzticētas Prelatūrai Opus Dei.

Studentu viesnīca Āgenskalna misija ir palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir vēlme kalpot sabiedrībai caur savu profesionālo darbu, sniedzot resursus, kas viņiem palīdz sasniegt augstāko profesionālo un personības attīstības līmeni.


Studentu viesnīca "Āgenskalns" piedāvā mitināšana studentiem, kas meklē vietu, kur var nopietni mācīties draudzīgā vidē. Mūsu moto ir "meklējot patiesību caur draudzību" un mēs cenšamies veidot tādu vidi, kur katrs students var mācīties ne tikai no grāmatām, bet arī no citiem cilvēkiem.


Studentu viesnīcu vada Baltijas izglītības un kultūras attīstības biedrība (BIKAB), kas ir bezpeļņas organizācija ar sabiedriskā labuma statusu.


Vairāk informācija ir pieejama: http://www.agenskalns.lv/