Romas Svētā Krusta (Santa Croce) Universitāte

Svētā Krusta Universitāte īsteno Svētā Hosemarijas Eskrivas, Opus Dei dibinātāja, vēlmi izveidot studiju centru Romā, kas kalpotu visai Baznīcai ar plašu un rūpīgu darbu reliģisko zinību pētīšanā un formēšanā, sadarbojoties atbilstoši tas īpašajai lomai ar Baznīcas evaņģelizācijas funkciju visā pasaulē.

Sociālās iniciatīvas

Svētā Krusta Universitāte īsteno Svētā Hosemarijas Eskrivas, Opus Dei dibinātāja, vēlmi izveidot studiju centru Romā, kas kalpotu visai Baznīcai ar plašu un rūpīgu darbu reliģisko zinību pētīšanā un formēšanā, sadarbojoties atbilstoši tas īpašajai lomai ar Baznīcas evaņģelizācijas funkciju visā pasaulē. 

Svētā Krusta Universitāte ietver sevī teoloģijas skolu, kanonu likuma mācības, filozofiju un sazināšanos starp baznīcām. Kā savas struktūras neatņemama daļa universitātē pastāv arī Reliģisko Zinību Augstākās Izglītības Institūts, kas ir katehisks institūts reliģisko priekšmetu skolotājiem. Universitātes pilsētiņas galvenā ēka atrodas St. Apollinare Palazzo, Romas vēsturiskajā centrā, tajā pat laikā Pētniecības Centrs un bibliotēka atrodas blakus - Via del Farnesi. 

Savas dzīves un darbošanos garumā Svētais Hosemarijas Eskriva vērsa uzmanību uz Mūsu Kunga saucienu katram no mums attīstīt dziļu vienotību mūsu dzīves iekšienē. Tas nav tikai skaidri redzams vārdos un darbos, bet arī harmonijā, kurai jāeksistē starp profesionālo un intelektuālo cilvēka veidošanos no vienas puses un garīgo un teoloģisko veidošanos no otras puses.

Saskaņā ar Svēto Hosemariju Eskrivu, universitāte ir aicināta sākt dialogu ar mūsdienu kultūru. Kā garīgas veidošanas centrs tā ir kļuvusi par vietu, kur dažādu kultūru cilvēki sanāk kopā ar mērķi izpētīt un saprast Dievišķo Atklāsmi.

Akadēmiskās aktivitātes, koordinātas ar starppriekšmatu garu, ir atklātas dažādiem ekonomikas, zinātņu, filozofijas un politikas lauciņiem un tāpēc veido labu pamatu, kas ir nepieciešams, sākot dialogu ar pasauli.

Tagadējais Svētā Krusta Universitātes Kanclers ir pašreizējais Opus Dei prelāts Haviers Ečevarija.

Ar lūgšanu un pacietību Svētais Hosemarija Eskriva bija spējīgs likt pamatus Svetā Krusta Universitātei.

1984. gadā ar pāvesta Jāņa Pāvila II svētību bīskaps Alvaro del Portiljo – Svētā Hosemarijas Eskrivas pirmais pēctecis kā Opus Dei prelāts – izpildīja Eskrivas vēlmi un inaugurēja pirmo Santa Croce, Romas Akadēmiska centra, priekšteci ar Svetā Gara misi. Pateicoties akadēmiskai un organizatoriskai palīdzībai no Navarras Universitātes (Pamplona, Spānija), Santa Croce ir kļuvis par studiju un pētījumu centru, kas pievērš visvairāk uzmanības teoloģiskai, filozofiskai un kanoniskai veidošanai.

Bīskapi no visas pasaules sūta priesterus un semināristus uz Romu, lai sniegtu viņiem labu akadēmisko un garīgo veidošanu, kas pilnībā atbilst Baznīcas mācībām. Tādējādi Roma ir kļuvusi par apvienojošo centru, kas pastiprina uzticību Apustuliskajam sēdeklim.

2009./2010 akadēmiskā gada sākumā Santa Croce Universitāte atzīmēja savu 25. jubileju. 2009. gadā universitātē mācījās 1471 students, reprezentējot 75 dažādas tautības. No 1984. gada 7317 studenti no 102 dažādām valstīm ir bijuši universitātē.