Prelāta vēstījums (2021. gada augusts)

Opus Dei prelāts aicina mūs pavadīt viņu lūgšanā viņa ordinācijas priesterībā piecdesmitajā gadadienā.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

15. augustā, Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos, apritēs piecdesmit gadi kopš manas ordinācijas priesterībā. Katra diena ir piemērots laiks, lai uzrunātu Kungu ar lūgšanu, ko mēs iemācījāmies no Dona Alvaro: "Paldies, piedod man, palīdzi man vairāk." Taču ir brīži, piemēram, šī jubileja, kad šie vārdi iegūst īpašu un intensīvāku rezonansi dvēselē.

Pavadiet mani ar savām lūgšanām manā pateicībā un lūgšanā pēc piedošanas un palīdzības. Lūdzieties arī par pārējiem divdesmit astoņiem tajā dienā ordinētajiem priesteriem (seši no viņiem jau ir devušies uz Debesīm) un par visiem Baznīcas priesteriem.

Tiem no mums, kuriem 1971. gada 15. augustā bija jāsaņem ordinācija, mūsu Tēvs uzrakstīja vēstuli, kurā cita starpā sacīja: "Jūs, mani dēli, tiksiet ordinēti, lai dalītu sakramentus un sludinātu Dieva Vārdu. Jums jāpiemīt īpašai dedzībai attiecībā uz Grēksūdzes sakramentu, jo jums būs jāvelta daudzas stundas, lai, Jēzus žēlsirdīgās mīlestības mudināti, to sniegtu biktskrēslā, veicot aurikulāro grēksūdzi, tādējādi atveidojot jūsos dievišķo Labā Gana tēlu, kurš citu pēc citas pa vienai meklē savas avis."

Lūgsim svētā Hosemarijas aizbildniecību, lai tā vienmēr būtu realitāte visiem priesteriem. Atcerēsimies arī to, ka mēs visi, sievietes un vīrieši, neraugoties uz mūsu ierobežojumiem un trūkumiem, bet ar priesterisku dvēseli, varam būt, kā rakstīja mūsu Tēvs, "starpnieki Jēzū Kristū, lai visu vestu pie Dieva un lai visu iedzīvinātu dievišķā žēlastība." Un, kā vienmēr, vērsīsimies arī pie Vissvētākās Jaunavas Marijas pēc viņas mātišķās palīdzības.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Milānā, 2021. gada 7. augustā