Prelāta vēstījums (2021. gada 20. septembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs atjaunot vienotību ar mūsu Kungu caur Krustu.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Pirms dažām dienām, Svētā Krusta pagodināšanas svētkos, es vēlreiz atcerējos vārdus, ko mūsu Tēvs mums teica 1969. gada 14. septembrī, noslēdzot svētīšanas ceremoniju ar Lignum Crucis. Toreiz viņš uzskaitīja iemeslus, kādēļ mums vajadzētu mīlēt Krustu. Nobeigumā kā papildu iemeslu viņš mums minēja, ka Tas vienmēr pavadīs mūs mūsu ceļā. Mēs ar to saskaramies personīgi, dažādās situācijās un dažādos veidos.

Tāpēc ir ļoti noderīgi atjaunot, aizvien jaunos veidos, ticību tam spēkam, ko sniedz mūsu savienošanās ar Jēzus Krustu. Mēs varam atcerēties svētā Pāvila vārdus: "Es savā miesā papildinu to, kas iztrūkst Kristus ciešanās par Viņa miesu, kas ir Baznīca" (Kol 1, 24).

Mēs zinām, ka patiesībā nekas neiztrūkst Kristus Upura milzīgajā iedarbīgumā. Bet pats Dievs savā Apredzībā, kuru mēs līdz galam nesaprotam, vēlas, lai mēs piedalītos Viņa Upura spēka realizēšanā. Tas ir iespējams tāpēc, ka Viņš ar Svētā Gara spēku mūs ir darījis līdzdalīgus Jēzus filiācijā Tēvam: "Bet ja esam bērni, tad arī mantinieki, pat Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki; tik tiešām, ja mēs līdzi ciešam, tad līdzi tiksim arī pagodināti" (Rom 8, 17).

Bieži vien mums palīdz ārējās zīmes. Šajā ziņā, kā reiz ir izteicies pāvests Francisks, Krusta attēli, kas ir mūsu tuvumā - darbavietā, mājās utt. -, ir aicinājums vienoties ar Kungu.

Pavadīt Vissvētāko Jaunavu Mariju līdzās Krustam - tas mūsu sirdīm palīdzēs zināt, kā "lasīt to grāmatu, kas ir Krustā sistais Kristus, lai piepildītu mūs ar mieru, prieku un vēlmi pēc svētuma" (Sv. Hosemarija, Meditācija, 1970. gada 15. septembris).

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Roma, 2021. gada 20. septembrī