Prelāta vēstījums (2021. gada 15. decembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs šajos Ziemassvētkos nest Jēzus piedzimšanas prieku cilvēkiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams, un tiem, kas ir mums apkārt.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Šajās dienās mēs jau tuvāk aplūkojam Betlēmi. Svētajai Ģimenei nebija vietas mājvietā un viņi meklēja patvērumu stallītī. Aukstums, nabadzība un nepieņemšana iezīmē šos brīžus. Tomēr jaundzimušo Jēzu ieskauj Marijas un Jāzepa mīlestība.

Tāda pati Betlēmes nabadzība zināmā mērā var atkārtoties daudzās mūsu pilsētu mājsaimniecībās, īpaši šogad, kas iezīmējas ar sociālām, nodarbinātības un veselības problēmām. Daudzi arī izjūt lielāku vientulību. Centīsimies ar lūgšanu un materiālo palīdzību sniegt cilvēcisku siltumu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, cenšoties katrā no viņiem kontemplēt par Bērnu kļuvušā Kristus seju: "Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši" (Mt 25, 40). Kādu prieku sagādā tik daudzu cilvēku iniciatīvas, lai nestu Jēzus Dzimšanas iepriecinājumu tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs!

Šajās svētku dienās mēs daudz brīžu pavadīsim arī kopā ar ģimeni un draugiem. Mums būs iespēja dalīties ar viņiem Labajā Vēstī, ņemot vērā katra cilvēka situāciju; kā saka svētais Hosemarija, "mīlestība izpaužas ne tik daudz došanā, cik izpratnē" (Ceļš, Nr. 463). Šādā veidā, neskatoties uz mūsu personīgo niecīgumu, šajos Ziemassvētkos mēs varēsim nest citiem cerības gaismu. Jēzus piedzimšana mums atgādina, ka pat visaukstākajā naktī vienmēr deg liesma. Betlēmes kūtiņas intīmās atmosfēras iedzīvināšana arī mūsu mājās palīdzēs mums aizvien no jauna atklāt Dieva mīlestību uz mums.

Ar manu vissirsnīgāko svētību novēlu jums priecīgus un svētus Kristus Dzimšanas svētkus!

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2021. gada 15. decembrī