Pāvesta Franciska telegramma

Tiklīdz viņš uzzināja par bīskapa Ečevarrijas nāvi, Svētais tēvs piezvanīja, lai izteiktu līdzjūtību, un arī nosūtīja sirsnīgu telegrammu.

Opus Dei - Pāvesta Franciska telegramma

Mons. Fernando Okarizam Braņai, Opus Dei palīgvikāram

Romā, 2016.g. 13.decembrī

Tikko uzzināju skumjo ziņu par negaidīto bīskapa Havjēra Ečevarrijas Rodrigesa, Opus Dei prelāta, nāvi un vēlos izteikt Jums un visiem šīs Prelatūras locekļiem savu visdziļāko līdzjūtību. Es arī personīgi pievienojos Jūsu pateicībai Dievam par prelāta devības pilno un tēvišķīgo priestera un bīskapa dzīves liecību. Sekojot svētā Hosemarijas un svētīgā Alvaro del Portiljo piemēram, kuri bija viņa priekšteči, kā visas šīs ģimenes galva, viņš ziedoja savu dzīvi nemitīgajā mīlestības kalpošanā Baznīcai un dvēselēm.

Es paceļu pie mūsu Kunga dedzīgas lūgšanas par šo Viņa uzticīgo kalpu, lai Viņš uzņem viņu mūžīgajā priekā, un ar mīlestību uzticu viņu mūsu Mātei – Gvadalupes Dievmātei, kuras svētkos viņš atdeva savu dvēseli Dievam.

Ar šādām jūtām, un kā ticības un cerības zīmi Augšāmceltajam Kristum, es dāvāju jums visiem savu mierinošo apustulisko svētību.

Vatikānā, 2016.g. 13.decembrī

Francisks