Opus Dei prelāta vēstījums saistībā ar Pāvesta Franciska ievēlēšanu

Bīskaps Havjērs Ečevarija pauž dziļu prieku par Pāvesta Franciska ievēlēšanu.

Šis ir prieka pilns mirkllis katoļiem visā pasaulē. Pāvests Francisks ir 265 Pētera pēctecis. Kopš mirkļa, kad parādījās baltie dūmi, mēs sagaidām Viņu ar lielu pateicību. Un šobrīd, sekojot Benedikta XVI piemēram, mēs Viņam paužam bezierunu godbijību un paklausību, kā arī mūsu mīlestību un lūgšanas, turpinot lūgties kopā ar Pāvestu, kopš brīža, kad Viņš pirmo reizi parādījās uz balkona, Svētību zālē, Svētā Pētera Bazilikā.Šajā emociju pārpilnajā mirklī, kad tik spilgti ir jūtams baznīcas universālums, es jaunajam Romas Pontifam no jauna apstiprinu pilnīgu uzticību Viņa personai un garīdzniecībai, ar pārliecību paužot Opus Dei Prelatūras ticīgo, gan priesteru, gan laju noskaņojumu. Mēs visu sevi uzticam Viņa Svētības lūgšanām, lai ar līksmu pieejamību, efektīvāk sekmētu evaņģelizācijas darbu, par kuru Pāvests minēja savā pirmajā uzrunā baznīcai.Šajā rāmajā vairāku nedēļu gaidīšanas laikā, ļoti daudz tika runāts par nastu, kas gulstas uz Svētā Tēva pleciem. Bet neaizmirsīsim, ka Pāvests paļaujas uz Dieva palīdzību, Svētā gara atbalstu un visu katoļu mīlestību un lūgšanām kā arī uz miljoniem labas gribas vīriešu un sieviešu.Kā Svētais Hosemarija Eskriva vienmēr teica, Es šodien lūdzu mūsu kungu, it īpaši par to, lai mēs visi katoļi varētu dalīt „vienu gribu, vienu sirdi, vienu garu omnes cum Petro ad Iesum per Mariam; lai mēs visi varētu nonākt pie Jēzus, vienotībā ar Pāvestu, caur Mariju" (Kalve, 647). + Havjērs EčevarijaOpus Dei Prelāts