Oktobra mēnesī tiek uzsākta nemitīga Vissvētākā Sakramenta adorācija Latvijā

„Iespējami bieži pieņem Svēto Sakramentu. Pēc parastās lūgšanas uztici tabernākulā patiesi klātesošam Jēzum savas kārtējās rūpes. Un tu saņemsi gaismu un iedvesmu, lai varētu dzīvot kā kristietis” (Sv. Hosemarija, Ceļš, 554)

Ar Viņa Eminences kardināla Jāņa Pujata un visu Latvijas bīskapu svētību, LRKB Informācijas centrs ir aicinājis draudzes un draudžu priesterus izveidot nepārtrauktu Vissvētākā Sakramenta adorāciju oktobra mēnesī savās draudzēs nodomā par Latvijas garīgo atdzimšanu, ekonomisko grūtību pārvarēšanu - ļaunuma, negodīguma, savtīguma uzvarēšanu, par visiem, kurus nospiež slimības, trūkums un vientulība, par visām ģimenēm, par žēlsirdību un mīlestību cilvēku vidū. Pagodināsim Vissvētāko Sakramentu 24 stundu adorācijā draudze pēc draudzes, nododot lūgšanu stafeti viena otrai. Ar Viņa Ekselence Liepājas bīskapa un priestera Gata Bezdelīgas piekrišanu adorāciju 1.oktobrī uzsāk Liepājas Sv.Jāzepa katedrāles draudze un līdz 5.oktobrim adorāciju turpina draudzes Saldū, Talsos, Kuldīgā vai Alsungā un Ventspilī.