Novembrī: mēnesis lai īpaši lūgties par mirušajiem

2. novembrī Baznīca atzīmē Visu ticīgo mirušo piemiņas dienu. Kā katru gadu, mēs visā novembra mēnesī intensīvi lūgsimies pēc šķīstītavas dvēseles.

"Svētīgās šķīstītavas dvēseles. Mīlestības, taisnīguma un piedodamas patmīlas vārdā neaizmirsti par tām savu lūgšanu laikā (viņas tik daudz var panākt Dieva priekšā!).
Labi, ja, viņas pieminot, tu vari sacīt: Mani labie draugi, šķīstītavas dvēseles…" (Sv. Hosemārija, Ceļš, 571)

2. novembrī Baznīca atzīmē Visu ticīgo mirušo piemiņas dienu. Tradicionāli pirmajās novembra dienās – no 1. līdz 8. novembrim –, apmeklējot kapsētu un lūdzoties par mirušajiem, vai arī 2. novembrī, apmeklējot baznīcu un lūdzoties tur lūgšanas “Tēvs mūsu” un “Es ticu”, ticīgie varēja nopelnīt dvēselēm šķīstītavā pilnas atlaidas.

Ņemot vērā vīrusa Covid-19 izplatīšanos un līdz ar to ieviestos ierobežojumus, Apustuliskais Penitenciārijs ir publicējis dekrētu. Tā mērķis ir atviegot ticīgajiem atlaidu iemantošanu. Saskaņā ar dekrētu atlaidas varēs iemantot visu novembra mēnesi, vai nu lūdzoties kapsētā vai arī dodoties uz dievnamu jebkurā pašu izvēlētā novembra dienā. Dokumentā norādīts, ka šādas izmaiņas ieviestas, lai novērstu ticīgo pulcēšanos kapsētās un dievnamos.

Vecāka gada gājuma cilvēki, slimojošie un visi tie, kuri nopietnu iemeslu dēļ nevar iziet no mājām, piemēram, valsts noteikto ierobežojumu dēļ, arī var iemantot pilnas atlaidas, kuras var upurēt par mirušajiem, ja garīgi vienosies ar citiem ticīgajiem, atteiksies no jebkura grēka un pie pirmās iespējas izpildīs trīs atlaidu iemantošanas noteikumus – saņems sakramentālo grēksūdzi; pieņems Svēto Komūniju un lūgsies Svētā tēva nodomā – un Jēzus vai Dievmātes svētbildes priekšā dievbijīgi lūgsies par mirušajiem, piemēram, Laudes vai Vesperes no Breviāra ofīcija par mirušajiem, Rožukroni, Dieva žēlsirdības kronīti, vai citas lūgšanas par mirušajiem, vai arī lasīs un pārdomās Evaņģēlija fragmentus, kas paredzēti mirušo pieminēšanas liturģijā, vai veiks žēlsirdības darbu, upurējot Dievam savas ciešanas un dzīves grūtības.

Apustuliskais Penitenciārijs pamudina priesterus dedzīgi veikt savu kalpojumu Izlīgšanas sakramentā un Svētās Komūnijas aiznešanā slimajiem. Priesteri tiek pamudināti Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā iespēju robežās svinēt trīs Svētās Mises (savā nodomā vai par ziedojumu; par visiem ticīgiem mirušajiem bez ziedojuma; pāvesta nodomā bez ziedojuma), kā to pieļauj pāvesta Benedikta XV 1915. gadā izdotā konstitūcija, lai tādā veidā mazinātu liela ticīgo skaita pulcēšanos dievkalpojumā.