Navarras Universitātes Komunikācijas fakultāte

Vairāk kā piecdesmit gadu darba 5 500 absolventu ir pierādījuši vērtību tām mācībām, kuras notiek Spānijā, Navarras Universitātes Komunikācijas fakultātē. Šī fakultāte ir atskaites punkts komunikāciju un mediju pasaulē.

Sociālās iniciatīvas

Stabila pazīme šo gadu laikā ir bijis pastāvīgs inovāciju gars, kurš iespaidoja mēdiju profesionāļu darbu. Pats pirmais šāds gadījums bija “Žurnālisma institūta” radīšana. Tas tika darīts pēc Navarras Universitātes pirmā kanclera Hosemarijas Eskrivas vēlmes. Viņš sekoja institūta izaugsmei ar lielu interesi un iedrošināja atbildīgās personas uzstādīt sev ļoti augstus mērķus.

Tas sākās pamazām – 1958. gadā Pampalonas kantorī ar 24 studentiem no astoņām dažādām tautībām. 2009. - 2010. akadēmiskajā gadā fakultātē bija 1 200 studējošo, kuri ietilpa trijos mediju grādos: žurnālismā, audiovizuālajā komunikācijā un reklāmā, kā arī publiskajās attiecības. Ir arī citi studenti, kuri mācās maģistratūrā un doktorantūrā. Studiju procesā ir iesaistīti apmēram 200 lektori, kas ir gatavi pievērsties jebkura studenta akadēmiskajām vajadzībām. Lektoriem ir arī saites gan ar komunikācijas zinātnes pētījumiem, gan arī ar darba pasauli.

Komunikācijas fakultātes īpašā identitāte radās no dibinātāja Sv. Hosemarijas harizmas: kaislība pret patiesību, mīlestība pret brīvību, ilgas tradīcijas humanitārajās zinātņu nozarēs kombinācijā ar tehnoloģiskām inovācijām, mācības balstītas gan uz pētījumiem, gan arī uz kontakta ar realitāti, ar medijiem saistītu profesiju apskate teorījā un pētījumos, pastāvīgas attiecības ar profesionāļiem un akadēmiķiem pasaulē, ciešs kontakts starp studentiem un absolventiem.

“Cilvēkiem ir grūti dzīvot kopā harmoniski, kad nav īstas informācijas. Un īsta informācija nebaidās no patiesības,” teica Opus Dei dibinātājs Sv. Hosemarija. Mīlestībai pret patiesību ir izšķiroša loma mūsdienu sabiedrībā, kad tik daudzi vīrieši un sievietes dzenas pēc specializācijām kas ir gan lielas, gan dažādas.

Vairāk informācijas: www.unav.es/fcom/english