Mācīties nekad nav par vēlu!

Cik gatavi mēs esam mācīties no jaunās paaudzes – mūsu bērniem, skolēniem vai mazbērniem? Iespējams, ka ļoti maz. Šī iemesla dēļ Senara Fonds (Madride) ir izveidojis apmācību projektu pieaugušajiem, kurā galvenā loma piešķirta jauniešiem.

Līva – trešais cilvēks – vadīja kursus kopā ar Zīli.

Cik gatavi mēs esam mācīties no jaunās paaudzes – mūsu bērniem, skolēniem vai mazbērniem? Iespējams, ka ļoti maz. Šī iemesla dēļ Senara Fonds (Madride) ir izveidojis apmācību projektu pieaugušajiem, kurā galvenā loma piešķirta jauniešiem. ProjektsElektroniskā iekļaušana (angļu val. E-inclusion) notiek Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros, un tā mērķis ir ar mācību palīdzību noskaidrot problēmas, ar kādām saskaras jaunieši digitālajā vidē. Novitāte ir tā, ka jaunieši paši vada nodarbības pieaugušajiem. Tādā veidā visi dalībnieki, kas saņem šo apmācību, gan no paša mācīšanās procesa, gan no jauniešu motivācijas var izdarīt secinājumus, kā justies tuvāk jaunajai paaudzei tehnoloģiju jomā.

ProjektsElektroniskā iekļaušana īstenojas paralēli 10 Eiropas Savienības dalībvalstīs: Francijā, Horvātijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā un Zviedrijā. Kultūras un izglītības biedrība (KIB) ir atbildīga par Latvijas projektu, un Kultūras centrs “Rīva” ir uzņēmies tā attīstīšanu. Šis centrs ir Opus Dei prelatūras kolektīvais darbs, un tas aktīvi darbojas jau kopš 2004. gada, iedvesmojot sievietes pozitīvā personīgajā un garīgajā attīstībā.

2020. gada decembrī Līva un Zīle – jauniešu projekta “Rīva” dalībnieces – nolēma vadīt triju dienu kursu pieaugušajiem. Pašlaik strādāt un mācīties klātienē ir gandrīz neiespējami pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatību. Jaunietes apzinājās, ka dažiem pieaugušajiem varētu būt liels izaicinājums strādāt attālināti, jo daļa no tiem nepārvalda tādas platformas kā Zoom. Tādēļ meitenes izveidoja triju dienu kursu pieaugušajiem ar nosaukumu Gadžetu kurss pieaugušajiem – mācīties nekad nav par vēlu!

Kursu dalībniece Aija skaidroja:

“Strādāju trīs skolās – mākslas skolā, vidusskolā un profesionāli tehniskajā skolā. Mācu mākslas priekšmetus, kulturoloģiju, tehnisko grafiku. Tomēr līdz šim pietiekami neizmantoju gadžetu iespējas. Atrunājos, ka manos priekšmetos jāstrādā individuāli. Arī ar ģimenes locekļiem komunicējot, izvairījos no video saziņas. Patiesībā baidījos kaut ko izdarīt nepareizi un parādīt citiem savu nekompetenci.”

9. janvārī Līva un Zīle izdomāja Kahoot spēli, lai pārbaudītu dalībnieču zināšanas un uzzinātu, ko viņas bija gribējušas apgūt Gadžetukursā pieaugušajiem.

Šī iemesla dēļ viņa pieteicās kursos un pēc tam komentēja:

“Bija patīkami mācīties sestdienā, kad no rīta līdz vakaram nav attālinātās mācības skolā. Prieks bija tikties ar jauniem, kompetentiem cilvēkiem – meitenēm, kas pacietīgi skaidroja lietas, kas jauniešiem ir pašsaprotamas. Pēc kursiem es jutos jau drošāka, skolās esmu jau izveidojusi WhatsApp grupas, noturējusi video saziņas stundas. Gatavojos izmantot Zoom. Man ir vēlme turpināt mācīties apgūt tehnoloģijas.”

Gadžetu kurss pieaugušajiem notika tiešraidē trīs sestdienas pēc kārtas janvārī. Kursa dalībnieces iemācījās praktiski izmantot platformas YouTube, Kahoot un Zoom. Vairums dalībnieču bija pedagoģes, tādēļ ar jo lielu prieku viņas mācījās lietot Kahoot. Inita pēdējā mācību dienā rakstīja:

“Paldies jums! Es beidzot iemācījos veidot Kahoot! Patika vienkāršā izskaidrošana! Viss bija noderīgi!”

Aija arī piebilda:

“Paldies, ka varējām visu apgūt draudzīgā, brīvā gaisotnē. Paldies meitenēm!”

Līva un Zīle bija ļoti pateicīgas arī par dalībnieču uzmanību un tēmas materiālu paskaidroja lēni un pamatīgi, lai dalībniecēm kopā ar viņām būtu vieglāk trenēties. Meiteņu entuziasms bija liels, tāpēc Līva spēja pierunāt arī savu vecmāmiņu un divas savas skolotājas piedalīties apmācību kursā. Kursa beigās visas dalībnieces ar lielu prieku varēja teikt: “Mācīties nekad nav par vēlu!”