Lieldienas 2024

Kristus ir augšāmcēlies! Augšāmcelšanās ir reāls vēsturisks fakts, kas piešķir jēgu mūsu ticībai. Mēs dalāmies ar video, ko sagatavojusi Opus Dei starptautiskā rekolekciju nama Saxum komanda un kas parāda mūsu svarīgākā vēsturiskā notikuma reālo vietu.