Number of articles: 8

Pārdabiskais motīvs

Šis ir raksts par vienu no Sv. Hosemarijas galvenajām mācībām: kā svētdarīt ikdienas darbu.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Sāls un gaisma, doktrīnas piemēri

Šis ir raksts, kurš ir vajadzīgs mūsdienu pasaulei, kas pauž Kristus cerības vēsti. “Mums jāprot uztvert notikumi caur ticības pamatvērtībām, lai vairotu optimismu ar sāls piemēru un labās doktrīnas gaismu.”

Materiāli par kristīgo dzīvi

Ticība kā dzīves telpa

Padomāsim, ar ko mums saistās vārdu salikums „ticība kā dzīves telpa”? Varbūt ar labsajūtu? Ticība – kaut kas labs, gaišs, mēs gribam tajā dzīvot, ar gaišām domām…

Materiāli par kristīgo dzīvi

Ciešanu un sāpju pieredze

Lai gan ciešanas un sāpes ir viena no parastākajām dzīves pieredzēm, tās mūs vienmēr pārsteidz un pastāvīgi liek ko apgūt un pielāgoties jaunajiem apstākļiem.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Dzīvot citiem

Kungs grib, un Viņš mums to ir apliecinājis ar savas dzīves piemēru, lai mēs, kristieši, domātu par tiem, kas ir mums blakus, un kalpotu sabiedrībai. Tur slēpjas arī kristiešu prieka noslēpums.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Mācīties būt uzticīgam

Būt uzticīgam otram cilvēkam, mīlestībai, aicinājumam – tas ir ceļš, kas prasa gan cilvēcisku uzticību, gan paļāvību uz Dieva žēlastību.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Vecāku tiesības uz savu bērnu izglītību (I)

Lai gan bērnu izglītībā un audzināšanā ir iesaistīti daudzi līdzdarbinieki, tomēr tieši vecāki vienmēr ir galvenie atbildīgie par savu bērnu izglītību un audzināšanu, kā tas ir parādīts šajā rakstā.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Vecāku tiesības uz savu bērnu izglītību (2)

Šajā tekstā tiek izskaidrots, ka līdz ar ģimeni arī valstij un baznīcai ir obligāti pienākumi izglītības jomā.

Materiāli par kristīgo dzīvi