Laudato Si - video prezentācija

Gribam atzīmēt Sv. Pētera svētkus ar šo video prezentāciju par Laudato Si.

"Es pastāvīgi esmu mācījis ar Svēto Rakstu vārdiem: pasaule nav ļauna, jo tā no Dieva rokām nākusi, jo tā ir Viņa radība, jo Jahve to uzlūkoja un ieraudzīja labu esam. (Sal. Rad 1,7 utt.). Mēs, cilvēki, to padarām ļaunu un neglītu ar saviem grēkiem un neuzticību. Nešaubieties, mani bērni: pametot novārtā godprātīgas ikdienišķās reālijas, jūs, būdami vīri un sievas no pasaules, rīkojaties pretēji Dieva gribai." Sv. Hosemārija, Sarunas