Kapelas ar tabernākula un Svētā Hosemarijas attēlu atklāšana vienā no NATO militārajām bāzēm Latvijā

Parastā laika 3. svētdienas priekšvakarā Lielvārdes bāzē Latvijā tika svinēta Svētā Mise ar jaunā Lielvārdes kapelas tabernākula iesvētīšanu.

 Parastās laika 3. svētdienas priekšvakarā Lielvārdes bāzē Latvijā tika svinēta Svētā Mise ar jaunā Lielvārdes kapelas tabernākula iesvētīšanu. Šajā bāzē ir izvietoti artilēristi, kas ir arī daļa no eFP XIV kontingenta, un katru sestdienu bāzi apmeklē militārais kapelāns D. Huans Karloss Pinto Suaress, lai veiktu savu pastorālo darbu. 

Misi apmeklēja komandieris Havjers Peress Alaezs (Javier Pérez Alaez), UDAA NASAMS eFP XIV priekšnieks, un liels skaits militārpersonu. Svētki tika attiecināti arī uz amerikāņiem un vāciešiem, kas dzīvo šajā bāzē, kur daži no viņiem bija klāt un apliecināja savu katoļu ticību. Svētku laikā Pater sacīja, ka tabernākuls, kurā tiek glabāta Euharistija, izraisa mūsos Kunga klātbūtni, klātbūtni, kas izriet no Mises upura, kā arī atgādina mums par mūsu brāļiem un māsām, ar kuriem Kristus mīlestībai mūs ir jāsavieno. Patiesībā Baznīca, pārvaldot noslēpumus, ko tai uzticējis Kristus Kungs, sākotnēji rezervēja Euharistiju slimnieku un mirstošo aprūpei.

Šis debesu ēdiens, kas tika glabāts baznīcu tabernākulos, vēlāk kļuva par pielūgsmes objektu. Un tas, ka šodien šajā bāzē ir pirms un pēc šīs vietas, kurā tagad ir reāla Tā Kunga klātbūtne, kurš paliek uz visiem laikiem, lai pavadītu mūsu karavīrus viņu misijā. Šis Kunga nams ir mierinājuma, miera, brālības vieta, kur Kungs mums piedāvā savu gaismu un mīlestību, kad varam justies nomākti, nospiesti.