Jāņa Pāvila II beatifikācija

2011.gada 1.maijā, Kunga Žēlsirdības svētdienā, Benedikts XVI Romā beatificēs Jāni Pāvilu II, kurš kanonizēja Sv.Hosemariju. Ar saitēm uz trim ziņām no Romas un Vatikāna preses dienesta bijušā vadītāja Hoakina Navarro-Vallsa personiskām atmiņām.

2011.gada 1.maijā, Kunga Žēlsirdības svētdienā, Benedikts XVI Romā beatificēs Jāni Pāvilu II.

Saite uz 3 videoziņām no Romas:

Benedict XVI: "The beatification of John Paul II is a joy for those who knew him" Life of John Paul II: Pontificate that Changed History John Paul II: Patron of World Youth Day 2011

Kanonizācijas lietu kongregācijas paskaidrojums:

Kā teikts Kanonizācijas lietu kongregācijas publicētajā paskaidrojumā, “šodien, 14.janvārī, Benedikts XVI audiencē, kurā pie viņa bija ieradies Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts kardināls Andželo Amato S.D.B., pilnvaroja dikasteriju izsludināt dekrētu par brīnumu, kas saistīts ar Godājamā Dieva Kalpa Jāņa Pāvila II (Karola Vojtilas) aizbildniecību. Ar to noslēdzas process pirms beatifikācijas.

“Ir labi zināms, ka ar pāvesta īpašu rīkojumu kanonizācijas process sākās, pirms bija beidzies pašreizējo normu noteiktais piecu gadu periods, kuram jāpaiet pēc Dieva Kalpa nāves. Šis rīkojums tika dots, ņemot vērā lielo slavu, ko ar savu svētumu bija iemantojis pāvests Jānis Pāvils II savas dzīves laikā, nāvē un pēc nāves. Visos citos jautājumos tika pilnībā ievēroti baznīcas kanoni beatifikācijas un kanonizācijas lietās.

“No 2005.gada jūnija līdz 2007.gada aprīlim Romā notika galvenā viņa dzīves, tikumu, svētuma slavas un brīnumu diecēzes izpēte, kurai sekoja papildu izpēte vairākās citās diecēzēs. Ar savu 2007.gada 4.maija dekrētu Kanonizācijas lietu kongregācija atzina šo kanonisko procesu juridisko pamatotību. 2009.gada jūnijā pēc atzinuma “Positio” pārbaudes deviņi no dikasterija teoloģiskajiem konsultantiem pauda pozitīvu viedokli par Dieva Kalpa tikumu varonīgo dabu. Tā paša gada novembrī saskaņā ar parasto procedūru atzinums “Positio” tika iesniegts Kanonizācijas lietu kongregācijas kardinālu un bīskapu vērtējumam, kuri deva savu apstiprinājumu.

“2009.gada 19.decembrī Benedikts XVI deva atļauju izsludināt dekrētu par Jāņa Pāvila II varonīgajiem tikumiem.

“Saistībā ar gaidāmo Godājamā Dieva Kalpa beatifikāciju procesa ierosinātājs aicināja Kanonizācijas lietu kongregāciju izpētīt klostermāsas Marī Simonas Pjēras Normānas atveseļošanos no Pārkinsona slimības.

“Kā parasti pieņemts, regulāri noteiktās kanoniskās izpētes apjomīgie materiāli līdz ar detalizētiem medicīnas un juridisko ekspertu ziņojumiem 2010.gada 21.oktobrī tika iesniegti zinātniskai pārbaudei, ko veica Kanonizācijas lietu kongregācijas medicīniskie konsultanti. Ar parasto rūpību izpētījuši iesniegtos apliecinājumus un visu dokumentāciju, kongregācijas eksperti bija vienisprātis par izdziedināšanas neizskaidrojamo raksturu. 14.decembrī teoloģiskie konsultanti, izpētījuši medicīnas ekspertu slēdzienus, novērtēja lietu no teoloģiskā aspekta un vienbalsīgi atzina Dieva Kalpam Jānim Pāvilam II veltīto lūgšanu unikālumu, prioritāti un horālo raksturu, jo viņa iejaukšanās bija efektīvi palīdzējusi panākt šo brīnumaino izdziedināšanu.

“Visbeidzot, 2011.gada 11.janvārī notika Kanonizācijas lietu kongregācijas kardinālu un bīskapu kārtējā sēde. Viņi vienbalsīgi apliecināja savu atbalstu, ticot, ka klostermāsas Marī Simonas Pjēras atveseļošanās bija brīnumaina, un to panāca Dievs zinātniski neizskaidrojamā veidā pēc augstākā pāvesta Jāņa Pāvila II iejaukšanās, ko viņam uzticībā bija lūgusi pati klostermāsa Simona un daudzi citi ticīgie.”

Līdzīgās saites

Recollections by Joaquin Navarro-Valls, former head of Vatican Press Office, at a recent conference on "Catholics and Public Life."