Opus Dei Prelāta 2017. gada Ziemassvētku apsveikums

Opus Dei Prelāta apsveikums

Opus Dei - Opus Dei Prelāta 2017. gada Ziemassvētku apsveikumsAlessandro Turchi, 1580-1650.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Ar šīm rindiņām sūtu Jums savu Ziemassvētku apsveikumu. Pērn to aizsūtīju tikai dažas dienas pēc tam, kad Dons Havjērs aizgāja uz Debesīm. Mēs turpinām viņu pieminēt ar sirsnību un pateicību, paturot prātā viņa pēdējo lūgšanu par visu viņa dēlu un meitu uzticību.

Es Jūs aicinu apdomāt no jauna šos mūsu Tēva vārdus: “Mums jāraugās uz Bērnu, mūsu Mīlestību, Viņa šūpulī. Un mums jāraugās uz Viņu, zinot, ka atrodamies noslēpuma priekšā. Ar ticību mums jāpieņem šis noslēpums un ar ticību arī jāpadziļina tā saturs.” (Kad garām iet Kristus, 13).

Kāds noslēpums! Bērns, kas ir Dievs! Lai Jēzus pavairo mūsu ticību, tā ka mēs Viņā spētu saredzēt Dievu, un lai, balstoties uz šo ticību, mēs dziļāk spētu kontemplēt patiesību, ka “Dievs ir mīlestība” (1 Jņ 4, 8) un ka Viņš ir kļuvis Bērns priekš mums un mūsu dēļ.

Un ar to lielo prieku, ko eņģeļi sludināja, arī mēs, tāpat kā gani, atradīsim Jēzu kopā ar Mariju un Jāzepu (sal. Lk 2, 16).

Ar visu manu mīlestību Jūs svētot,

Jūsu Tēvs,

Fernando

Romā, 2017. gada 18. decembrī