Caur ikviena pūlēm

Cilvēki var palīdzēt uzlabot sabiedrību caur savu ikdienas darbu.

Sociālās iniciatīvas

Cilvēki var palīdzēt uzlabot sabiedrību caur savu ikdienas darbu, kurš, kā to redzēja Svētais Hosemarija, ir ne tikai nepieciešamība, lai uzturētu sevi un ģimeni, ne tikai produkcijas ražotājs, ne arī tikai pašizpausme. Tas ir kas daudz vairāk. Tā ir personīga tikšanās vieta ar Dievu un veids, kā kalpot citiem. Šis skatījums uz darbu ir iespaidojis tūkstošiem vīriešu un sieviešu padarīt savus darbus par tādiem, kas kalpo līdzcilvēku garīgajam un materiālajam labumam.

Pateicoties šim stimulam, ir izveidoti profesionāli projekti, kuru mērķis ir  apmierināt vajadzības dažādās valstīs. Tie ir sabiedriski projekti, no kuriem iegūst universitātes, arodskolas, studentu viesnīcas, skolas, klīnikas u.c., tie palīdz aizpildīt plaisas vai arī nodrošina vajadzības, kuras pastāv valstī vai atsevišķā tās reģionā, bez jebkādas rasu, reliģiskas vai sociālas diskriminācijas. “Šie pasākumi rodas katrā pasaules stūrītī ar apbrīnojamu spontanitāti. Cilvēki ar plašām sirdīm visā pasaulē saka mums: “Mums vajag to vai citu lietu.” Un caur ikviena pūlēm tas kļūst par realitāti un nes apbrīnojamus augļus. Taču katra valsts ļauj rasties dažādiem pasākumiem. Pat ja tie izskatās vienādi, tie patiesība nav, jo cilvēku raksturi un apstākļi atšķiras.”

“Dievs uzrunā mūs caur to, kas notiek mūsu ikdienā: caur mūsu līdzcilvēku ciešanām un priekiem, caur mūsu kolēģu interesēm un lietām, kas veido mūsu ģimenes dzīvi. Viņš uzrunā mūs arī caur katra vēsturiskā perioda lielajām problēmām, konfliktiem un izaicinājumiem, kas piesaista daudzu cilvēku pūles un ideālismu. Ir viegli saprast to cilvēku nepacietību un dedzību, kuru pēc dabas kristīgās dvēseles mudina viņus cīnīties pret personisko un sociālo netaisnību, kuru cilvēka sirds var radīt.

Zemāk doti daži piemēri no daudzajiem projektiem, kurus vai nu tiešā veidā ir ierosinājis Svētais Hosemarija, vai arī kuri ir izveidoti, balstoties uz viņa piemēru un mācību.

Čīle Nokedala. Pamata un vidējā izglītība vienā no Santjago nabadzīgākajām kopienām.

La Pintana rajonā, Nokedalas Tehniskā skola nodrošina pamata un vidējo izglītību. La Pintana ir viens no nabadzīgākajiem rajoniem visā Čīlē ar augstākajiem sociālajiem riskiem un zemākajiem paredzamajiem panākumiem.

Vidusskolas līmenī blakus standarta zinātnes un mākslas kursiem Nocedala pievieno tehniskos kursus ar personalizētām teorijas un praktikas nodarbībām, lai trenētu skolēnus elektronikā un telekomunikācijās. Tā kā vairumam skolēnu šis ir vienīgais treniņš, kuru viņi saņem, Nocedala organizē piemērotu darba pieredzi ar industriālo un pakalpojumu sektora firmu atbalstu.

Šo skolēnu profesionālā apmācība ir ļoti svarīga Nocedalai. Visas mācības fokusējas uz cilvēku tikumiem, lai dotu skolas beidzējiem iespējo izveidot pilnvērtīgu rakstura attīstību, kā arī lai dotu iespēju veidot stabilas attiecības un atbalstīt viņu pašu ģimenes.

Ciešās attiecības starp skolēnu pedagogiem un viņu vecākiem nozīmē, ka visa ģimene piedalās Nokedalas izglītības mērķu sasniegšanā.

www.nocedal.cl

 

Spānija. Halokas skola.

 

Halokas skola, kas atrodas,  Hospitalet de dLlobregat, netālu no Barselonas, ir dibināta 1964. gadā. Tas bija lielas imigrācijas periods, kas savukārt iespaidoja izglītības vajadzības. Haloku dibināja cilvēki, kuri ticēja, ka vislabākā sociālā palīdzība, ko var dot imigrantiem, ir – nodrošināt augstas kvalitātes izglītību viņu bērniem.

Mācību kursi tiek regulāri uzlaboti, lai atbilstu darba tirgus un izglītības sistēmas vajadzībām. Haloca šobrīd piedāvā pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītību, tajā skaitā  International Baccalaureat, kā arī sesto klasi un tehniskos kursus. Skolai ir padomnieku koncils, kas sastāv no vietējās metālapstrādes arodbiedribu un firmu pārstāvjiem. Tā mērķis ir veicināt streamline ātru nodarbinātību.

www.xaloc.org

 

Brazīlija Morro Velho Sociālais centrs: Profesionāls treniņš Brazīlijas sievietēm. 

Morro Velho Sociālais centrs dibināts 1969. gadā Jardim Taboao, kas ir nabadzīgs ciematiņš ārpus Sao Paulo. Centrs ir dibināts kā arodu un drēbju taisīšanas skola. Pirmās nodarbības bija grīdsegu taisīšana no kokvilnas samta un vilnas. Tas izraisīja lielu interesi starp vietējām sievietēm, jo deva viņām iespēju strādāt mājās, tajā pašā laikā pieskatot bērnus. Pārdodot pašu izgatavotās grīdsegas, viņas varēja palielināt ģimenes ienākumus. Pirmajos desmit skolas pastāvēšanas gados vairāk kā 2 5000 sieviešu guva labumu no kursiem Morro Velho.

Gadu gaita kursi ir dažādojušies, un šobrīd skola piedāvā profesionālu un tehnisku apmācību skolu beidzējiem, kas saistīts ar biznesa administrāciju, pārdošanu pa tālruni, IT, viesmīlības un sekretariāta kursus.

Sv. Hosemarija apmeklēja Morro Velho Sociālo centru sava Brazīlijas brauciena laikā 1974. gadā.

www.morrovelho.org.br

 

Filipīnas Dualtech (tehnoloģiju ar divām pielietošanas iespējām) apmācības centrs. 

 Lai atrisinātu apmācīta darbaspēka trūkuma problēmas un cīnītos ar augošo nabadzību valstī, Manilas pilsētā grupa uzņēmēju, iespaidojoties no Svētā Hosemarijas Eskriva mācības, 1982. gadā nodibināja Dualtech apmācības centru. Dualtech ir uz aicinājumu balstīta skola, kas paredzēti vidusskolas absolventiem, strādniekiem un nestrādājošiem jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm.

www.dualtech.org.ph

 

Austrālija Kenvalas koledža 

 Kenvalas koledža bija pirmā privāto iniciatīvu apkalpošanas sfēras koledža Austrālijā. Jau no tās pirmsākumiem 20. gs. 70. tajos gados to ir motivējusi pārliecība, ka, paaugstinot pakalpojumu industriju līdz augstam līmenim, tiek iet ceļš, lai padarītu sabiedrību cilvēcīgāku un kristīgāku. 

ASV Midtovnas Sporta un kultūras centrs 

 Midtauna sāka darbu 1965. gadā Čikāgas rietumu pusē, kad tur palielinājās itāliešu un meksikāņu imigrantu skaits. Cilvēki, kuri dibināja Midtaunu, prasīja Opus Dei prelatūrai nodrošināt reliģisku apmācību centrā. Midtaunas kursiem ir dubults mērķis: palīdzēt zēniem, lai viņi uzstādītu sev augstākus mērķus un iekļūtu koledžā, kā arī trenēt viņus būt par labiem ģimenes locekļiem un atbildīgiem pilsoņiem.

www.midtown-metro.org

 

Nigērija Labosas Biznesa skola

Lagosas biznesa skola (LBS), kura ir atklāta 1992. gadā, piedāvā kursus uzņēmējiem, cenšoties nodrošināt biznesam ētisko pamatu un sagatavot studentus dot visefektīvākos pakalpojumus savām firmām un savai valstij. Katru gadu apmēram 3 000 cilvēku apmeklē seminārus, lai mācītos, kā uzņemties Nigērijā valdošos biznesa menedžmenta izaicinājumus, izmantojot LBS piedāvāto pieredzi, ko dod semināru līderi, kas ir aktīvi kā konsultanti daudzās Nigērijas organizācijās.

www.lbs.edu.ng

 

Roma, Itālija Svētā Krusta pontifikāta universitāte

Svētā Krusta pontifikāta universitātes pamatā ir Svētā Hosemarijas vēlme izveidot Romā tādu universitāti, kura būtu veltīga pētniecībai un dažādu baznīcas disciplīnu mācīšanai, lai kalpotu visai Baznīcai. Kamēr šī vēlme nobrieda, Sv. Hosemarija sagatavoja projektu ar patstāvīgām lūgšanām un smagu darbu, nodrošinot, ka universitātes nākošie lektori un profesori sasniedz augstu akadēmisko līmeni savos priekšmetos. Viņa pēctecis Opus Dei vadībā, monsinjors Alvaro del Portillo, ieguva vajadzīgo atzinumu no Svēta Krēsla un beidzot īstenoja projektu 1984. gadā. Šodien universitātē ir Teoloģijas, Kanonisko likumu, Filozofijas un Sociālo komunikāciju fakultātes, kā arī Reliģijas zinību Augstākais institūts.

www.pusc.it