Andu Universitāte Čīlē - Kalpot citiem ar savu intelektu

Andu kalnu ķedes pakājē, Čīlē atrodas Andu Universitātes pilsētiņa. 1989. gadā to dibināja grupa akadēmiķu un uzņēmēju, kuri bija pārliecināti, ka mīlestība pret labi padarītu darbu, kā to sludinājis Svētais Hosemarija Eskriva, Opus Dei dibinātājs, ir vērtīgs ideāls, lai sagatavotu pilsoņus, kuri būtu gatavi kalpot citiem ar savu intelektu.

Sociālās iniciatīvas

“Ar universitāti saistītajiem ļaudīm jābūt atbildīgiem pilsoņiem ar veselīgu interesi par citu cilvēku problēmām un ar dāsnu garu, kas mudina viņus saskarties ar problēmām un atrisināt tās labākajā iespējamā veidā.” (Sarunas ar Msgr. Escrivade Balaguer, 74).

Universitātes ir vienas no vecākajām institūcijām rietumu vēsturē, tās ir devušas ieguldījumu rietumu kultūras un izglītības kaldināšanā. Mūsu šodienas dzīvi ir dziļi ietekmējis progress, kurš tapis universitāšu lekciju zālēs, bibliotēkās un laboratorijās. Universitātēm piemīt daudzas raksturīgas iezīmes. Akadēmiķi un menedžeri Andu Universitāgē centrējas uz šādām iezīmēm: universalitāte, patiesības meklējumi un cieņa pret citiem.

Universalitāte

Universalitāte nozīmē skatīties no universāla redzes punkta, būt atvērtam citiem cilvēkiem, idejām un zināšanu sfērām, kā arī gribēt mācīties par citām kultūrām, gan par tuvām, gan tālu esošām. Studēšana universitātē nozīmē sākt jaunu ceļojumu, pilnu ar pārsteigumiem, kas ļauj iepazīt līdz šim neatklātas pasaules.

“Mans universitātē pavadītais laiks bija nozīmīgs. Pateicoties palīdzībai, ko man personiski sniedza viens no lektoriem, es varēju iepazīt Dievu un atklāt, cik svarīgi ir fokusēt manu darbu un dzīvi uz citiem cilvēkiem. Īsi sakot, es atklāju – tā nebija nejaušība, ka man bija dota iespēja apmeklēt universitāti, un it sevišķi šo konkrēto universitāti. Tas nebija par kļūšanu lielam vai veiksmīgam, bet gan par iespēju darīt labu, būt laimīgam, kā arī palīdzēt citiem būt laimīgiem. (Jorge Nazer, juridiskas fakultātes beidzējs Andu Universitātē, Čīlē, 96. gada izlaidums; uzņēmējs)

Patiesības meklējumi

Universitātes ir īstās vietas, kur uzdot radikālus jautājumus: “Kas es esmu? No kurienes es nāku? Kurp es dodos? Kāpēc pastāv ļaunums? Kas ir pēc nāves? Kas ir patiesais pamats cilvēku cieņai? Kas mani padara laimīgu?” No atbildēm uz šiem jautājumiem atkarīgs, kādā virzienā būs cilvēka mērķi darbā un visā dzīvē kopumā.

Apmācība un pētījumi Andu Universitātē ir iedvesmoti no kristīgas izpratnes par cilvēka personu, pasauli un sabiedrību, tie meklē ticības, domu un dzīves holistisku vīziju.

Lektoriem, administrācijai un studentiem Andu Universitātē tiek piedāvātas kristīgās formācijas aktivitātes, lai palīdzētu attīstīt viņu dzīves reliģisko dimensiju. Šīs kapelāna organizētās aktivitātes ir brīvi pieejamas visiem. 

“Kad es sāku strādāt universitātē, es sapratu, ka, tā pat kā mācīšana, svarīga manas dzīves daļa ir pētījumi. Es nevis vienkārši bagātināju sevi, bet gan varēju uzlabot savas mācīšanas spējas un sniegt studentiem jaunus atklājumus. Esmu redzējis, kā Andu Universitāte savā personālā sekmē inovāciju garu un īstu zinību mīlestību. Pateicoties saviem pētījumiem, universitāte izdara pakalpojumu sabiedrībai.”

Francisca Greene, Ph. d. Komunikāciju zinātnē, Komunikāciju fakultātes lektore.

Respekts pret citiem

Andu Universitātē ir stipra kristīgā identitāte, kas parādās cieņā pret cilvēka cieņu, interese ne tikai par padarītā darba tehnisko, bet arī ētisko kvalitāti, kā arī ticība, ka cilvēku dzīves piepildījums mērāms tajā, cik daudz viņi var kalpot citiem. Kristīgā identitāte ir nevis šķērslis, bet gan spēcīgs stimuls respektēt cilvēkus ar citādiem uzskatiem vai bez tiem.

Kristīgā identitāte Andu Universitāte veicina to, ka starp studentiem rodas solidaritātes projekti, mudinot studentus daļu no sava laika veltīt cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs.

Sv. Hosemarija uzsvēra, ka darbs ir iespēja attīstīt personību, vienības saite ar citiem un veids, kā palīdzēt visas cilveces progresam. (cf. Christ is Passing By, 47 un The Forge, 702). Šīs vīzijas rezultātā tāds darbs, kurš ir izdarīts labi un rūpējoties par detaļām, universitātē tiek augstu novērtēts. Tā tas ir gan ar intelektuālajiem darbiem, gan arī ar vairumu materiālo darbu, jo visiem uzdevumiem ir vienlīdzīga vērtība, ja tie ir darīti ar mīlestību un kalpošanas garā. 

Universitātes misija.

Andu Universitāte meklē iespēju: Izplatīt sabiedrībā dzīves veidu, kurš ir savienojams ar kristīgo patiesību, kurā ticība un saprāts iet roku rokā. Izplatīt zināšanas visās mācību jomās. Veicināt atvērtu, otro pusi respektējošu dialogu ar citiem. Nodrošināt studentu formāciju caur personīgu uzticēšanos katram no viņiem. Izplatīt mīlestību uz labi padarītu darbu un vēlēšanos kalpot citiem, kā to ir iedvesmojis Opus Dei gars, kurš ir garants kristietības mācībai, dotai universitātē.

Vīzija

Andu Universitāte tiecas būt atsauces punkts izcilībai un augstāko intelektuālo un morālo īpašību avots. Universitātes mērķis ir virzīts uz tajā izglītotiem nākotnes profesionāļiem, kuri ir priekšzīmīgi profesionālajos jautājumus, ir apveltīti ar solidaritātes garu, ir spējīgi atbildīgi kalpot sabiedrībai un savā darbā ievēro ētikas likumus. Tādēļ mērķis ir izplatīt sabiedrība izpratni par cilvēku dzīves un labi padarīta darba dievišķo vērtību un par patiesību, kas cilvēkus dara brīvus. Tas veicina sadarbību ar citām vietējām un starptautiskām institūcijām.

“Mums ir tā priekšrocība būt kopā ar skolotājiem, kuri pavada mūs mācību procesā ar akadēmiskās vērtēšanas palīdzību. Mums jāizmanto pēc iespējas vairāk no šeit dotajām attīstības iespējām, kuras ir ne tikai lekcijas, jo mums ir dota iespēja izmantot ļoti īpašu un vērtīgu, vispusīgu attīstību”. Adriana Morales, studentu pārstāve, ceturtā kursa māszinības studente.

Mācības un pētījumi

Mācības un pētījumi Andu Universitātē ir cieši integrēti. Akadēmiskās izglītības nodrošināšana tiek atbalstīta ar personisku katra studenta vadīšanu cauri akadēmisko vērtēšanu. Tās mērķis ir izveidot augsti kvalificētus profesionāļus, cilvēkus, kuri vēlas kalpot sabiedrībai.

Katru gadu universitāte cenšas piesaistīt jaunus lektorus. Viņi tiek atbalstīti savā profesionālajā izaugsmē. No pašiem sākumiem Andu Universitāte ir iedrošinājusi savu personālu veikt pētnieciskas aktivitātes, kā arī ir palīdzējusi studentiem izveidot stabilu kontaktu ar praktizējošajiem profesionāļiem.

Atvērtība pasaulei 

Pasaulē, kura kļūst savstarpēji aizvien vairāk savienota, studentiem vajag iemācīties kā veidot attiecības ar visdažādākajiem cilvēkiem un notikumiem. Andu Universitāte ir ar nodomu izvietota vienā pašā universitātes pilsētiņā, lai iedrošinātu starpdisciplināru mijiedarbību. Pateicoties starptautiskām konferencēm un skolotāju un skolēnu apmaiņām, universitāte ir atvērta Čīlei un visai pasaulei.

Universitātes pilsētiņa

Univeristātes pilsētiņā ir piecas atsevišķas celtnes: Humanitārā ēka, Zinātņu ēka, Bibliotēka, ESE Biznesa skola un Pulksteņa ēka, iesvētīta 2009. gadā. Kopš 2007. gada universitātei ir arī jauna, 1800 kvadrātmetrus liela ēka, Andu Universitāte Veselības centrs, kas atrodas San Bernardo pilsētā. Tajā ir 60 zobārstu krēsli. Kopējā platība San Bernardo kompleksam ir 5400 kvadrātmetru.

Andu Universitātes Veselības centrs ir universitātes pirmā slimnīca,kas apkalpo pacientus pēc nacionālās veselības plāna. Tā vispirms bija atklāta San Bernardo 1990. gadā. Medicīnas, zobārstniecības, māszinības un psiholoģijas studenti tur praktizējas.

ESE Biznesa skola (“Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes) ir universitātes beidzēju tālākizglītības mācību centrs, lai trenētu uzņēmējus un administratorus. Maģistra programmas, semināri, focusētās programmas un diploma nodarbības notiek saistība ar kristīgo uzskatu par cilvēkiem un sabiedrību.