Aicinājuma piedzīvojums (Teksti meditācijai par aicinājumu)

Mēs sāksim sēriju par vislielāko iespējamo piedzīvojumu, kādu ikviens savā dzīvē var īstenot: sekot Dieva personīgajam aicinājumam. Šim uzdevumam mēs izmantosim Opus Dei ps. Džordža Boronāta (Fr. George Boronat) grāmatu "Going on vocation" (ar viņa laipnu atļauju).

Ievads 

"Ja tu zinātu Dieva dāvanu," sacīja Jēzus samarietei, "un kas ir tas, kas tev saka: "Dod man dzert!"" (Jņ.4:10). 

Ja tu zinātu Dieva dāvanu... 

Ja tu zinātu, cik ļoti Viņš tevi mīl, Ja jūs zinātu, cik daudz Viņš ir cietis par jums, 

Ja tu zinātu, cik daudz Viņš no tevis gaida, 

Ja tu zinātu, cik ļoti Viņš ilgojas pēc tavas atbildes, 

Ja tu zinātu, cik daudz dvēseļu ir atkarīgas no tās, Ja tu zinātu, cik daudz mīlestības spēj saturēt cilvēka sirds, 

Ja jūs zinātu, cik daudz laimes var iemantot cilvēka dvēsele,

Ja vien tu zinātu, kas lūdz, lai tu ar savu mīlestību remdē Viņa mīlestības slāpes...

Ja vien tu zinātu...