Už Popiežių

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo melstis už popiežių, „kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.“

Prašykite Viešpatį, kad mane laimintų. Jūsų malda man suteikia stiprybės ir padeda lydėti Bažnyčią klausantis Šventosios Dvasios.

Buvimas popiežiumi yra procesas, per kurį vis aiškiau suprantu, ką reiškia būti ganytoju

Būti popiežiumi nereiškia prarasti savo asmeninę tapatybę. Priešingai, aš kaip žmogus kasdien vis augu kartu su šventais ir ištikimais Dievo žmonėmis. Buvimas popiežiumi yra procesas, per kurį vis aiškiau suprantu, ką reiškia būti ganytoju. Šiame procese išmokstama būti gailestingesniam, geranoriškesniam ir, svarbiausia, kantresniam, kaip mūsų Dievas Tėvas, kuris yra labai kantrus.

Įsivaizduoju, kad visi popiežiai savo pontifikato pradžioje jautė tą baimės, svaigulio jausmą, būdingą tiems, kurie žino, jog bus griežtai vertinami. Viešpats pareikalaus iš mūsų, vyskupų, atsiskaityti už savo veiksmus. Prašau jus teisti mane geranoriškai. Ir melstis už popiežių – kad ir kas jis būtų (šiandien yra mano eilė) – jog jį lydėtų Šventosios Dvasios pagalba ir jis ją klusniai priimtų.

Melskimės už popiežių, kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.

Šaltinis: Vatican News