Straipsnių kiekis: 13

„Džiaukitės viltyje“ (Rom 12, 12)

Popiežiaus Pranciškaus žinia 38-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2023 m. lapkričio 26 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

„Nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo“ (Tob 4, 7)

Primindamas Tobito knygos pasakojimą, Šventasis Tėvas išreiškia troškimą, kad per septintąją Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kuri minima sekmadienį prieš Jėzaus Kristaus Visatos Valdovo šventę (lapkričio 19 d.), dar kartą priimtume iš Jo „dovaną ir įpareigojimą gyventi neturte ir tarnauti vargšams“.

Bažnyčia ir Popiežius

Už Popiežių

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo melstis už popiežių, „kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.“

Bažnyčia ir Popiežius

Kodėl reikia melstis už mirusiuosius?

Katalikų Bažnyčios Katekizmas apie paprotį melstis už mirusius giminaičius ir draugus.

Gyventi tikėjimu

🎧 Visi pakviesti į Dangaus puotą

Bažnyčia kviečia mus švęsti prisimenant didžiulę daugybę vyrų ir moterų, kurie sekė Kristumi čia, žemėje, ir dabar yra su juo danguje.

Krikščioniškas ugdymas

🎧 Leisti Kristui karaliauti mumyse

Paskutinį liturginių metų sekmadienį Bažnyčia švenčia Kristaus, visatos Valdovo iškilmę. Šiandienos meditacijoje apmąstome Kristaus karaliavimą mūsų gyvenime.

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2022 m. lapkričio 18 d.)

Opus Dei prelatas dėkoja Dievui už savo kelionę į Meksiką ir ragina žmones melstis su Dievo vaikų pasitikėjimu ir natūralumu.

Pastoraciniai laiškai

Už kenčiančius vaikus

Lapkričio mėnesį Popiežius Pranciškus kviečia melstis už „milijonus vaikų, kurie kenčia ir gyvena sąlygomis, labai panašiomis į vergiją“, ir prašo atverti akis „į šių vaikų, neturinčių teisės žaisti, teisės mokytis, teisės svajoti, išnaudojimą. Jie net negali džiaugtis šeimos šiluma.“

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato žinia (2021 m. lapkričio 25 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus išgyventi mirties tikrovę su viltimi, pasitikint Dievo meile ir atsigręžiant į Mariją.

Pastoraciniai laiškai

„Vargšų jūs visuomet turite su savimi“ (Mk 14, 7)

Popiežiaus Pranciškaus žinia 5-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga (2021 m. lapkričio 14-oji, XXXIII eilinis sekmadienis).

Bažnyčia ir Popiežius