Pažymėti: Popiežius Pranciškus

There are 26 results for "Popiežius Pranciškus"

Šviesa regėjimui, stiprybė meilei

Video sukurtas ruošiantis Sinodui apie tikėjimą, jaunimą ir pašaukimo atpažinimą. Popiežius Pranciškus ir Opus Dei prelatas drąsina būti broliškesnio pasaulio kūrimo protagonistais, kiekvienam atrasti Dievo jam paruoštą planą (lietuviški subtitrai).

Opus Dei

Pirmoji Šventojo Tėvo Pranciškaus homilija

„Tikroji valdžia yra tarnystė“, sakė Popiežius Pranciškus per inauguracijos šv. Mišių pamokslą, aukojamų šv. Juozapo iškilmės dieną 2013 m. Šventasis Tėvas, kurio išrinkimo metines minime šiandien, drąsino visus krikščionis rūpintis aplinkiniais ir tarnauti jiems be išskaičiavimų.

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. Gavėniai

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. Gavėniai

Popiežius Pranciškus akcentuoja, kad kovo 6 d. prasidedanti Gavėnia yra atsivertimo sakramentinis ženklas. Ji ragina krikščionis intensyviau ir konkrečiau įkūnyti Velykų slėpinį asmeniniame, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime, ypač per pasninką, maldą ir išmaldą.