Prelatas

Mons. Fernandas Ocáriz yra trečiasis šv. Chosemarijos įpėdinis Opus Dei priešakyje.

Mons. Fernandas Ocáriz gimė Prancūzijoje 1944 m. spalio 27 d., pabėgėlių šeimoje iš Ispanijos, kuri buvo priversta pasitraukti iš šalies dėl Ispanijos pilietinio karo. Jis yra jauniausias aštuonių vaikų šeimoje.

Jis baigė fizikos studijas Barselonos universitete ir teologijos licenciatūrą Laterano universitete. 1971 m., apgynęs teologijos daktaro disertaciją Navaros universitete, buvo įšventintas kunigu. Keletą metų dirbo jaunimo pastoracijoje.

Nuo 1986 m. mons. F. Ocáriz yra Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos konsultantas. Nuo 2003 m. - Dvasininkijos kongregacijos patarėjas. Nuo 2011 m. – Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos patarėjas. XX a. devintame dešimtmetyje svariai prisidėjo prie Popiežiškojo Šv. Kryžiaus universiteto įsteigimo Romoje. Eilės knygų ir mokslinių straipsnių teologijos ir filosofijos temomis autorius.

1994 m. tapo Opus Dei generaliniu vikaru, o 2014 m. buvo paskirtas vikaru augziliaru.

2017 m. sausio 23 d. sušaukto kongreso išrenkamas ir Popiežiaus Pranciškaus paskiriamas Opus Dei prelatu.