Straipsnių kiekis: 114

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2024 m. Gavėniai

Šiomis pasirengimo Didžiajai savaitei dienomis Šventasis Tėvas mus ragina sustoti ir atrasti kontempliatyviąją gyvenimo plotmę: „Sustoti maldoje, priimti Dievo žodį, sustoti kaip samarietis sužeisto brolio akivaizdoje“.

Bažnyčia ir Popiežius

Už įvairovę Bažnyčioje

Sausio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas prašo melstis už charizmų įvairovę Bažnyčioje ir kad matytume jas kaip Dievo dovaną.

Bažnyčia ir Popiežius

Dirbtinis intelektas ir taika

„Kokios bus vidutinės trukmės ir ilgalaikės naujųjų skaitmeninių technologijų pasekmės? Ir kokį poveikį jos turės individų ir visuomenės gyvenimui, tarptautiniam stabilumui bei taikai?“ Šiuos klausimus Šventasis Tėvas užduoda pristatydamas žinią, skirtą 57-ajai Pasaulinei taikos dienai, švenčiamai 2024 m. sausio 1 d.

Bažnyčia ir Popiežius

Admirabile signum

Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę (2019 m. gruodžio 1 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Už žmones su negalia

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad žmonės su negalia atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas.

Bažnyčia ir Popiežius

„Džiaukitės viltyje“ (Rom 12, 12)

Popiežiaus Pranciškaus žinia 38-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2023 m. lapkričio 26 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

„Nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo“ (Tob 4, 7)

Primindamas Tobito knygos pasakojimą, Šventasis Tėvas išreiškia troškimą, kad per septintąją Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kuri minima sekmadienį prieš Jėzaus Kristaus Visatos Valdovo šventę (lapkričio 19 d.), dar kartą priimtume iš Jo „dovaną ir įpareigojimą gyventi neturte ir tarnauti vargšams“.

Bažnyčia ir Popiežius

Už Popiežių

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo melstis už popiežių, „kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.“

Bažnyčia ir Popiežius

Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg. Lk 24, 13–35)

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės misijų dienos proga (2023 m. spalio 22 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Už Sinodą

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo ypač melstis už Sinodą, kuris vyks Romoje nuo šio mėnesio 4 iki 29 dienos.

Bažnyčia ir Popiežius