Straipsnių kiekis: 70

Prelato žinia (2022 m. birželio 14 d.)

Šeimos metų užbaigimo proga Opus Dei prelatas apmąsto šeimos institucijos svarbą Bažnyčioje ir visuomenėje.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. gegužės 24 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus pajusti pasaulio džiaugsmus ir kančias kaip kažką asmeniško, gręžiantis į Dievo Motiną ypač šį gegužės mėnesį.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. kovo 23 d.)

Opus Dei prelatas praneša, kad kovo 25 d. paskelbs laišką apie ištikimybę, ir kviečia tą pačią dieną prisijungti prie Šventojo Tėvo paskelbto Rusijos ir Ukrainos konsekravimo Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Pastoraciniai laiškai

Opus Dei prelato žinia dėl apaštališkosios konstitucijos „Praedicate Evangelium“

Šioje žinutėje mons. Fernando Ocáriz kalba apie naująją apaštališkąją konstituciją „Praedicate Evangelium“, kuria pertvarkoma Romos kurija.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia: suvienyti už taiką per maldą ir pasninką

Opus Dei prelatas kviečia mus prisidėti malda ir pasninku prie Popiežiaus Pranciškaus kvietimo siekti taikos.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. vasario 14 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus atgaivinti maldą už apaštališkojo postūmio ir teritorinės reorganizacijos projektą, taip pat – dėkoti už vasario 14 d. švenčiamas sukaktis.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. sausio 18 d.)

Sausio 18–25 d. visa Bažnyčia meldžiasi už krikščionių vienybę. Savo žinioje Opus Dei prelatas prašo melstis šia intencija.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. gruodžio 15 d.)

Opus Dei prelatas kviečia per šias Kalėdas nešti Jėzaus gimimo džiaugsmą labiausiai stokojantiems ir mus supantiems žmonėms.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. lapkričio 25 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus išgyventi mirties tikrovę su viltimi, pasitikint Dievo meile ir atsigręžiant į Mariją.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. spalio 18 d.)

Šv. Luko šventės proga Opus Dei prelatas mus kviečia kontempliuoti Viešpatį Evangelijoje ir leisti Jam mus perkeisti.

Pastoraciniai laiškai