Straipsnių kiekis: 18

Už Popiežių

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo melstis už popiežių, „kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.“

Bažnyčia ir Popiežius

Kovo 13 d. - Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo metinės

„Tikroji valdžia yra tarnystė“, sakė Popiežius Pranciškus per pontifikato inauguracijos Šv. Mišių pamokslą, aukojamų šv. Juozapo iškilmės dieną 2013 m. Šventasis Tėvas drąsino visus krikščionis rūpintis aplinkiniais ir tarnauti jiems be išskaičiavimų.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato žinia (2019 m. kovo 7 d.)

Bažnyčia - primena Prelatas šiame laiške - yra Dievo Tauta ir Kristaus Kūnas, todėl esame kviečiami „sentire cum Ecclesia“.

Pastoraciniai laiškai

Popiežius Pranciškus pradeda katechezių ciklą skirtą „Tėve mūsų“ maldai

Popiežius pradėjo naują katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą, akcentuodamas maldos svarbą Jėzaus gyvenime: „Melstis Jam reiškė užmegzti intymų ryšį su Tėvu, kuris Jį palaikė misijoje, kaip tai atsitiko Getsemanėje, kur Jis pasisėmė stiprybės pradėti kryžiaus kelią“.

Bažnyčia ir Popiežius

Mons. F. Ocariz ragina dosniai atsiliepti į Popiežiaus prašymą spalio mėnesiui

Prelatas ragina jungtis prie prašymo kalbėti Rožinį, kad prašytume Dievo Motinos ir Šventojo Mykolo Arkangelo, kad saugotų Bažnyčią.

Pastoraciniai laiškai

Šventojo Tėvo Pranciškaus belaukiant

Siūlome apmąstymui kelias Popiežiaus Pranciškaus mintis apie viltį.

Bažnyčia ir Popiežius

„Nuo Romos iki žemės pakraščių“

Apie Popiežių ir Bažnyčią – šv. Chosemarijos žodžiais. Keletas minčių apmąstymui Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje akivaizdoje.

Šv. Chosemarija

Popiežius Pranciškus apie šventumą

Siūlome keletą ištraukų iš Šventojo Tėvo mokymo apie šventumą.

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2018 m. liepos 1 d.)

Prelatas kviečia melstis už Bažnyčią, už Popiežių ir už tuos, kurie kenčia persekiojimus dėl Evangelijos.

Pastoraciniai laiškai

„Klausykimės Viešpaties balso, kurį girdime per Popiežių”

Opus Dei regioninio vikaro Lietuvai ir Latvijai Mons. Andres Lavin pamokslas, pasakytas šv. Mišiose šv. Josemaria garbei Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje š. m. birželio 25 d.

Šv. Chosemarija