Šv. Chosemarijos gyvenimas

Glausta šv. Chosemarijos (1902-1975), Opus Dei steigėjo, biografija.

Chosemarija Escrivá de Balaguer gimė 1902 m. sausio 9 d. Barbastre (Hueska, Ispanija ). Jis turėjo penkis brolius ir seseris: Carmen (1899 - 1957), Santiago (1919 - 1994) ir dar tris jaunesnes sesutes, mirusias vaikystėje. Tėvai José ir Dolores Escrivá vaikus auklėjo labai krikščioniškai.

1915 m. sužlugo tėvo verslas (jis buvo tekstilininkas), ir jiems teko persikelti į Logronją. Čia tėvas susirado kitą darbą. Būtent šiame mieste Chosemarija pirmąkart suvokė savo pašaukimą. Pamatęs sniege basų vienuolio kojų paliktas pėdas, supranta, kad Dievas kažko tikisi iš jo, nors konkrečiai ko jis dar nežino. Nusprendžia, kad tapęs kunigu galės tai greičiau suprasti, ir todėl pradeda mokytis pirmiausia Logronjo, o vėliau Saragosos seminarijoje. Būdamas laisvu klausytoju, dar studijuoja civilinę teisę. 1924 m. miršta tėvas. Chosemarija tampa šeimos galva. 1925 m. kovo 28 d. įšventintas į kunigus, jis pradeda savo tarnystę vienoje kaimo parapijoje, o netrukus persikelia į Saragosą.

1927 m. gavęs iš vyskupo leidimą, atvyksta į Madridą įsigyti teisės mokslų daktaro laipsnio. Ten 1928 m. spalio 2 d. per rekolekcijas išvysta tai, ką atlikti jį prašo Dievas, ir todėl įsteigia Opus Dei. Nuo šios akimirkos jis pradeda veikti Opus Dei labui, sykiu ir toliau atlikdamas savo, kaip kunigo, pareigas, ypač tarp neturtingųjų ir ligonių. Be to, studijuoja Madrido universitete ir, kad išlaikytų šeimą, moko privačiai.

Madride įsiliepsnojus pilietiniam karui ir prasidėjus religijos persekiojimui, jis priverstas slapstytis. Savo kunigo pareigas atlieka slapčia, kol pasiseka ištrūkti iš Madrido. Perėjęs Pirėnus, persikelia į Burgosą.

Karui pasibaigus, grįžta į Madridą ir gauna teisės daktaro laipsnį. Vėlesniais metais vadovauja daugeliui rekolekcijų, skirtų pasauliečiams, kunigams ir vienuoliams.

1946 m. įkuria savo būstinę Romoje. Laterano universitete gauna teologijos daktaro laipsnį. Paskiriamas dviejų Vatikano Kongregacijų konsultantu, Popiežiškosios Teologijos Akademijos garbės nariu ir Jo Šventenybės garbės prelatu. Įvairiomis progomis aplanko daugelį Europos šalių, o 1970 m. - ir Meksiką, kad paskatintų Opus Dei plėsti ir įtvirtinti savo apaštalavimą. Tuo pačiu tikslu 1974 - 1975 m. jis išvyksta į dvi dideles keliones po Centrinę ir Pietų Ameriką, kur per susitikimus su gausiai susirinkusiais vietos žmonėmis kalba apie Dievą ir krikščionišką gyvenimą.

Chosemarija Escrivá miršta 1975 m. birželio 26 d. Romoje. Tūkstančiai žmonių, tarp jų ir daug įvairių šalių vyskupų, prašo Šventąjį Sostą pradėti jo kanonizacijos bylą.