27 Straipsniss

Mokiniai misionieriai

Šventasis Tėvas kviečia visus „gyventi susivienijus su Viešpačiu pačiuose kasdieniškiausiuose dalykuose: darbe, susitikimuose, kasdieniuose užsiėmimuose, įvykiuose, visada vadovaujant Šventajai Dvasiai“.

Bažnyčia ir Popiežius

Už ekologiškai tvarų gyvenimo būdą

„Kartu su jaunimu siekime paprastesnio ir aplinkai draugiškesnio gyvenimo būdo“ ragina Šventasis Tėvas, pristatydamas šio mėnesio maldos intenciją.

Bažnyčia ir Popiežius

Už vis atsinaujinančią Bažnyčią

„Pradėkime atnaujinti Bažnyčią nuo savęs pačių atnaujinimo“, kviečia Popiežius Pranciškus pristatydamas šio mėnesio intenciją bei ragindamas melstis, kad Šventoji Dvasia suteiktų mums malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.

Bažnyčia ir Popiežius

Už socialinę draugystę

„Dialogas yra kelias pažvelgti į tikrovę nauju būdu“, šio mėnesio video žinioje sako Popiežius Pranciškus, kviesdamas melstis, kad būtume drąsūs ir aistringi dialogo ir draugystės kūrėjai.

Bažnyčia ir Popiežius

Už santuokai besirengiantį jaunimą

„Dievas svajoja, kad mes gyventume mylėdami“, sako Popiežius Pranciškus, šį mėnesį kviesdamas mus melstis už jaunuolius, kurie, krikščionių bendruomenės padedami, rengiasi santuokos sakramentui.

Bažnyčia ir Popiežius

Už teisingą finansų tvarkymą

„Dar nevėlu pradėti visuotinių pokyčių procesą, kad ekonomika būtų teisingesnė, įtraukesnė ir tvaresnė“, sako Popiežius Pranciškus, gegužės mėnesį kviesdamas melstis, kad už finansus atsakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, reguliuotų finansų sferą ir apsaugotų piliečius nuo jos keliamų pavojų.

Bažnyčia ir Popiežius

Už pagrindines žmogaus teises

„Kiekvienas žmogus turi teisę integraliai vystytis ir nė viena šalis negali paneigti šios pagrindinės teisės“, sako Popiežius Pranciškus, balandžio mėnesį kviesdamas melstis, kad žmogaus teisių gynėjų auka ir darbas duotų gausių vaisių.

Bažnyčia ir Popiežius

Giliai išgyventi Sutaikinimo sakramentą

Kviesdamas melstis geros Išpažinties, Šventasis Tėvas pabrėžia, kad Sutaikinimo sakramente svarbiausia - ne mūsų nuodėmės, o Dievo meilė ir pats Jėzus, kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia.

Bažnyčia ir Popiežius

Už moteris patiriančias smurtą

Šį mėnesį Popiežius ragina melstis už smurtą patiriančias moteris.

Bažnyčia ir Popiežius

Brolybė su kitų religijų išpažinėjais

Popiežius Pranciškus primena, kad mūsų tikėjimo esmė yra Dievo garbinimas ir artimo meilė, kviečia melstis atviros širdies visiems.

Bažnyčia ir Popiežius