Straipsnių kiekis: 51

Už žmones su negalia

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad žmonės su negalia atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas.

Bažnyčia ir Popiežius

Už Popiežių

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo melstis už popiežių, „kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.“

Bažnyčia ir Popiežius

Už Sinodą

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo ypač melstis už Sinodą, kuris vyks Romoje nuo šio mėnesio 4 iki 29 dienos.

Bažnyčia ir Popiežius

Už žmones visuomenės paribiuose

2023 m. rugsėjo maldos intencijoje popiežius Pranciškus kviečia „atmetimo kultūrą“ pakeisti „priėmimo kultūra“ ir melstis, kad „žmonės, atsidūrę visuomenės paribiuose, gyvenantys nežmoniškomis sąlygomis, nebūtų pamiršti institucijų ir nė vienas nebūtų atmestas“.

Bažnyčia ir Popiežius

Už Pasaulio jaunimo dienas

Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad „Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje padėtų jaunimui leistis į kelionę, liudijant Evangeliją savo gyvenimu“.

Bažnyčia ir Popiežius

Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras

Šventasis Tėvas ragina krikščionis melstis, kad pasiektume eucharistinį gyvenimą, "kuris perkeičia žmonių santykius ir atveria susitikimui su Dievu bei broliais ir seserimis".

Bažnyčia ir Popiežius

Kad labiau paplistų nesmurto kultūra

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia ugdyti taikos kultūrą bei melstis, kad tiek valstybės, tiek piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

Bažnyčia ir Popiežius

Už išnaudojimo aukas

Popiežius Pranciškus kviečia melstis už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių netinkamo elgesio, „kad jie pačioje Bažnyčioje rastų konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią“.

Bažnyčia ir Popiežius

Už parapijas

Mėnesinėje maldos intencijoje Popiežius Pranciškus siūlo visiems kartu melstis už parapijas, kad jos būtų glaudžios bendruomenės be biurokratijos, sutelktos į žmones, ir kad jose būtų galima rasti sakramentų dovaną.

Bažnyčia ir Popiežius

Už ugdytojus

Pirmajame 2023 m. vaizdo įraše Popiežius Pranciškus pabrėžia ugdytojų svarbą. Ragina švietimą papildyti nauju turiniu - brolyste, kuri yra pagrindinis elementas ieškant pasaulio artimo pažeidžiamiausiems.

Bažnyčia ir Popiežius