Straipsnių kiekis: 6

Balandžio 29 - šv. Kotryna Sienietė

Kotryna Benincasa, žinoma kaip šv. Kotryna Sienietė, gimė 1347 m. kovo 25 d. Sienoje ir mirė 1380 m. balandžio 29 d. Romoje. Viena iš Europos globėjų, Bažnyčios mokytoja. Šv. Chosemarija vertino jos besąlygišką meilę Bažnyčiai ir Popiežiui, paskyrė ją Dievo Darbo užtarėja. Liturginės šventės proga primename jai skirtą Benedikto XVI bendrosios audiencijos katechezę.

Krikščioniškas ugdymas

Už Popiežių

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo melstis už popiežių, „kad vykdydamas savo misiją su tikėjimu lydėtų Jėzaus jam patikėtą kaimenę, visada padedamas Šventosios Dvasios.“

Bažnyčia ir Popiežius

Išgyvensiu Kalėdas netaupydamas energijos : )

Maldos tyloje išgirstame Viešpaties kvietimą išeiti iš komforto zonos, negailėti savęs, pasitikti artimą.

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2019 m. kovo 7 d.)

Bažnyčia - primena Prelatas šiame laiške - yra Dievo Tauta ir Kristaus Kūnas, todėl esame kviečiami „sentire cum Ecclesia“.

Pastoraciniai laiškai

„Nuo Romos iki žemės pakraščių“

Apie Popiežių ir Bažnyčią – šv. Chosemarijos žodžiais. Keletas minčių apmąstymui Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje akivaizdoje.

Šv. Chosemarija

„Klausykimės Viešpaties balso, kurį girdime per Popiežių”

Opus Dei regioninio vikaro Lietuvai ir Latvijai Mons. Andres Lavin pamokslas, pasakytas šv. Mišiose šv. Josemaria garbei Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje š. m. birželio 25 d.

Šv. Chosemarija