Vieta Katalikų Bažnyčioje

Opus Dei siūlomas dvasinis ugdymas papildo vietinių bažnyčių darbą. Prisijungę prie Prelatūros, tikintieji ir toliau priklauso savo vyskupijai.

Opus Dei prelatūra

Opus Dei susideda iš pasauliečių ir kunigų, bendradarbiaujančių vykdant savitą misiją pasaulyje, pastoracinę ir apaštalinę veiklą.

Organizacija

Asmeninės prelatūros juridinę formą numatė II Vatikano Susirinkimas ir ji vis dar yra nauja Bažnyčios teisėje.