Archyvas

There are 436 results
Ugdyti draugystėje

Ugdyti draugystėje

„Tėvų idealą galima konkretizuoti taip, jog jie turi tapti savo vaikų draugais“ – sakydavo šv. Josemaria. Tik tokiu būdu yra kuriamas pasitikėjimas, kuris įgalina auklėjimą.

Šeima
Devintinės

Devintinės

„Maldingas tikinčiųjų dalyvavimas Švenčiausiojo Sakramento procesijoje per Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę yra Viešpaties malonė, kiekvienais metais džiaugsmu pripildanti jos dalyvių širdis“ (Ecclesia de Eucharistia, nr. 10). Žemiau vaizdo įrašas ir tekstai Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei.

Šventosios Dvasios devyndienis

Šventosios Dvasios devyndienis padeda mums pasiruošti Sekminių iškilmei. Pristatome kelis resursus, kurie padės mums bendrauti su Šventąja Dvasia šiuo laikotarpiu.

Tostas už Gvadalupę

Tostas už Gvadalupę

Straipsnyje, publikuotame ispanų mėnraštyje Mundo Cristiano, Isabel Sanchez Serrano priartina palaimintosios Gvadalupės gyvenimą ir žinią.

Naujienos