Antal artiklar: 17

På vilka språk finns Opus Deis stadgar tillgängliga?

Opus Deis stadgar utfärdades av påven Johannes Paulus II 1982. Översättningar från latin till fem språk finns nu tillgängliga.

Aktuellt

Hur genomförs den extraordinära generalkongressen?

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Aktuellt

Vad är en Karism?

I Katolska kyrkans katekes, i det avsnitt där trosbekännelsen utvecklas, i artikel 9 "Jag tror på den katolska kyrkan", förklaras vad en karisma är i nummer 799, 800 och 801.

Aktuellt

Prelatens meddelande (30 mars 2023)

Opus Deis prelat tackar alla för deras böner för förberedelserna av nästa extraordinära generalkongress och redogör för vissa aspekter av hur den ska organiseras.

Herdabrev och meddelande

Vem är behörig att ändra Opus Deis stadgar?

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Aktuellt

Vad är syftet med Motu Proprio “Ad charisma tuendum”

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Aktuellt

Vad innebär Motu Proprio "Ad chrarisma tuendum" för prelaturens medlemmars liv?

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Aktuellt

Varför insisterar "Ad charisma tuendum" på "karisma"? Finns det en motsättning mellan karisma och hierarki?

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Aktuellt

Hur kompletterar karisma och hierarki varandra i Opus Dei?

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Aktuellt

Förändras något i prelaturens styrelse?

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Aktuellt