Antal artiklar: 23

Prelatens meddelande (17 april 2023)

Opus Deis prelat är tacksam för bönerna och arbetet från alla dem som har bidragit till den extraordinarie generalkongressen som just har avslutats. Den sammankallades för att anpassa prelaturens stadgar till motu proprio "Ad charisma tuendum".

Om Prelaten

Opus Deis extraordinarie generalkongress avslutas

274 Opus Deis medlemmar möttes i Rom med msgr Fernando Ocáriz och hans vikarier för att anpassa prelaturens stadgar till motu proprio "Ad charisma tuendum". Slutsatserna kommer därefter att läggas fram för Dikasteriet för präster, Heliga stolens organ som ansvarar för personprelaturer.

Aktuellt

På vilka språk finns Opus Deis stadgar tillgängliga?

Opus Deis stadgar utfärdades av påven Johannes Paulus II 1982. Översättningar från latin till fem språk finns nu tillgängliga.

Aktuellt

Hur genomförs den extraordinära generalkongressen?

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Aktuellt

Vad är en Karism?

I Katolska kyrkans katekes, i det avsnitt där trosbekännelsen utvecklas, i artikel 9 "Jag tror på den katolska kyrkan", förklaras vad en karisma är i nummer 799, 800 och 801.

Aktuellt

Nu inleds Opus Deis extraordinarie generalkongress

Mellan den 12 och 16 april kommer 274 av Opus Deis medlemmar att träffas i Rom för att tillsammans med prelaten och hans vikarier reflektera över prelaturens stadgar och anpassa dem till motu proprio "Ad charisma tuendum". I detta apostoliska brev ber påven Franciskus om en förnyelse av vissa punkter i det dokument som definierar prelaturens uppdrag och reglerar dess liv.

Aktuellt

Pressdokumentation om Opus Deis extraordinära generalkongress

Vi erbjuder olika texter om Opus Deis nästa extraordinära generalkongress, som äger rum den 12-16 april i Rom.

Pressmeddelanden

Infografik: Hur styrs Opus Dei?

Detta infografik förklarar visuellt hur Opus Dei styrs på central nivå och i de länder där Opus Dei finns. Den innehåller också en del aktuella uppgifter, t.ex. antalet medlemmar eller fördelningen per världsdel.

Aktuellt

Kronologi över Opus Deis juridiska väg på senare tid

Nedan följer några relevanta datum i Opus Deis juridiska historia på senare tid.

Aktuellt

Prelatens meddelande (30 mars 2023)

Opus Deis prelat tackar alla för deras böner för förberedelserna av nästa extraordinära generalkongress och redogör för vissa aspekter av hur den ska organiseras.

Herdabrev och meddelande